Lesník 06/2019

Aktuálne vydanie časopisu Lesník na stiahnutie. Prečítajte si novinky zo sveta lesov.

Stiahnuť PDF Archív vydaní

Články

Reanimácia opatrení na ochranu lesa

Prinášame pohľad na opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov v minulosti, prieskumu ochrany lesov, prieskumu poľovného hospodárenia, na základe skúseností i názorov Doc. Ing. Jozef Konôpku, CSc..

25.06.2019

Voglov chodník

Pravdivý príbeh, ktorý sa začal písať v období pred prvou svetovou vojnou, nie je prezentáciou fašizmu, ale úzko súvisí s históriou Telgártu, s dejinami poľovania na hornom toku Hrona, ktoré sú srdcovými záležitosťami autora príbehu.

20.06.2019

Telgárt

Študijnou cestou po prírodných a prírode blízkych lesoch

Lesnícky náučný chodník Počúvadlo a prírode-blízke objekty PRO SILVA, ktoré už dlhé roky manažujú lesníci z LS Pukanec, krásy Dobročského pralesa a mnohé iné, mala možnosť spoznať viac ako päťdesiatka lesníkov z maďarsko-slovenského pohraničia.

18.06.2019

Zvernica Betliar doplnila sústavu významných lesníckych miest

Svoju históriu začala písať už v roku 1885 na rozlohe 575 ha a počas Poľovníckych dní v Betliari sa stala 51. významným lesníckym miestom.

15.06.2019

Betliar

Poľovnícke dni v Betliari

Predstavenie génovej základne Volovské vrchy, ktorú tvorí komplex režijných revírov OZ Košice a OZ Rožňava s celkovou výmerou 36.602 hektárov, bolo len jednou súčasťou Poľovníckych dní v Betliari, ktoré sa konali 14.-15.6.2019.

14.06.2019

Betliar

Ručné kosenie horských lúk v Slovenskom raji

V rámci projektovej aktivity „Zabezpečenie zachovania ekologických väzieb, zamedzenie prieniku nepôvodných druhov, spomalenie degradácie prírody a hodnôt krajiny“, zorganizoval OZ Prešov 13.-14.6.2019 ručné kosenie horských lúk v Národnom parku Slovenský raj.

13.06.2019

NP Slovenský raj