Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Periodická revízia elektrických zariadení a bleskozvodov v skladoch ihličnatého a listnatého osiva, manipulačnej miestnosti na výrobu vencov a v robotníckej ubytovni Lipt. Matiašovce.Verejný obstarávateľ  Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles  po uplynutí troch dní od zverejnenia zadá zákazku "Periodická revízia elektrických zariadení a bleskozvodov..." dodávateľovi Branislav Fronko, Martinčekovej 4, 031 01 Lipt. Mikuláš. Hodnota zákazky je 1955 €.