Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Dodávka, montáž a záručný servis pre splyňovací kotol na drevo o výkone 75 kW pre ŠS Šajdíkové Humence.Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok po uplynutí 3 pracovných dní odo dňa zverejnenia  zadá zákazku "Dodávka, montáž, záručný servis splyňovacieho kotla......" v Š. Humencoch dodávateľovi Peter Rýzek E.S.O., Čáčov 197, Senica. Hodnota zákazky bude 3381 € bez DPH.