Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Oprava betónového schodiska 

2.4.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na opravu betónového schodiska a prístupového chodníka na objekte hájenky Borinka č. 254 v predpokladanej hodnote 2985.- € bez DPH, uchádzačovi: MSP MARTIŠ, s.r.o.. Okružná 1199,905 01 Senica