Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Verejná obchodná súťažLesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo

Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj:

 • Stavby: adm.budova, súp. č. 1344 na pozemku KN-C parc. č. 3614/3, 
  DIELNA, bez súp. č. na pozemku KN-C parc. č. 3614/12,
  SKLAD, bez súp. č. na pozemku KN-C parc. č. 3614/13,
  HALA, bez súp. č. na pozemku KN-C parc. č. 3614/14 s príslušenstvom a 
  Pozemky: Pozemok KN-C parc. č. 3614/3, 3614/4, 3614/6, 3614/7, 3614/12, 3614/13, 3614/14, Zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 8845 m2,
  Hnuteľný majetok: Ručný lis, Tabuľové nožnice, Zvar. usm. ZU 315, Vŕtačka stĺpová PK 203, Rámová píla, Frézka FWD 32, Brúska ventilov SMC-8, Univ. sústruh C11MB, Zvar. usm. WTU 315, Brúska dvojkotúčová, Uhlová rozbrusovačka, Brúska dvojkotúčová, Mostový žeriav 5000 kg, Stĺpová vŕtačka VR16, Kompresor JSK 75, Zvárací stôl, Kotol na drevo
  katastrálne územie Malacky

  Súťažné podmienky si navrhovatelia osobne prevezmú alebo písomne vyžiadajú na adrese: Lesy Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo, Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Kontaktná osoba: Ing. Marián Donoval
Fax: 048 / 43 44 195
Mobil: +421 918 334 522
Tel. : 048 / 43 44 156
e-mail: sutaze@lesy.sk

Súťažné návrhy možno doručiť v lehote do 18.12.2009 do 12ºº hod. v súlade so súťažnými podmienkami.