Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

OZ Rimavská Sobota vyhlasujefiles/OZ/RimSobota/Sutazne-podmienky-tazbova2010.doc  

Vyhlásenie obchodno – verejnej súťaže

  1. Vyhlasovateľ: Lesy SR, š.p. Odštepný závod Rimavská Sobota, Potravinárska 1855,

979 80 Rimavská Sobota
Zastúpený Ing. Matúšom Výbochom, riaditeľom OZ


2. Predmet súťaže: Práce v ťažbovej činnosti pre rok 2010


3. Miesto realizácie :

Lesná správa Rimavská Sobota

Súťažné podmienky stiahnete TU!