Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

LESY SR, š.p., OZ Prešov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na dodávku služieb v lesníckych činnostiach na rok 2010 L e s y   Slovenskej republiky,  štátny podnik

O d š t e p n ý   z á v o d   P r e š o v

vyhlasuje  obchodnú verejnú súťaž na dodávku služieb v lesníckych činnostiach na rok 2010

Predmet súťaže: Dodávka služieb v pestovnej činnosti na lesných správach OZ  Prešov.

Súťažné návrhy treba doručiť na Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6 , 080 01 Prešov

v termíne do 21.1.2010 do 14: 00 hod.

Podklady k predmetu súťaže si môžu uchádzači vyzdvihnúť na nižšie uvedených lesných správach

Kontakt:

1,  Lesy SR, š.p. Lesná správa Hrabušice, Hlavná 198, 053 15 Hrabušice

     Kontaktná osoba: Ing. Ján Kašpárek, t.č. +421 908 992 827 

2, Lesy SR š.p., Lesná správa Spišská Nová Ves, Hviezdoslavova 19,  052 01 Spišská Nová Ves.

    Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kukura, t.č. +421 905 713 084

3, Lesy SR š.p., Lesná správa  Spišské Podhradie,  Májova 8, 053 04 Spišské Podhradie

    Kontaktná osoba: Ing.Martin Vanous, t.č. +421 905 707 922

Kontaktná osoba za OZ  Prešov:  p. Miroslav Kováč, t.č. +421 918 334 138     

Súťažné podmienky sú uverejnené na internetovej stránke Lesov SR š.p. www.lesy.sk

v dňoch 7.1.2010 – 21.1.2010

 

 

súťažné podmienky.pdf