Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Reakcia LESY SR na vyjadrenia ZSD SR  • Cena dreva v ČR je nižšia, po započítaní ceny dopravy však ide o minimálny rozdiel
  • Na Slovensku predávame drevo vyššej kvality
  • LESY SR sú stabilným dodávateľom, ktorý s odberateľmi podpisuje dlhodobé kontrakty a dodáva drevo v každom ročnom období
  • Ceny dreva sa na Slovensku znižujú, za posledný rok a pol klesli priemerne o 7€/m³
  • Ak ZSD SR nebude odoberať drevo za dohodnuté ceny, LESY SR ho ponúknu lokálnym slovenským spracovateľom a potom aj do zahraničia

LESY SR, štátny podnik reagujú na vyjadrenia Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) ohľadom cien dreva.

ZSD SR vo svojej správe uvádza,  že LESY SR sú o 12-22% s cenami vyššie ako drevo v ČR. Tu je potrebné spomenúť fakt, že priemerný náklad na dopravu tohto dreva z ČR na Slovensko je na úrovni 15-20 €/m³ – čo je približne úroveň cien v LESY SR v aktuálnom čase.  Zároveň kvalita drevnej suroviny z podniku LESY SR je preukázateľne vyššia ako drevo dovážané z ČR 

„Pri realizácii obchodnej politiky a stratégie obchodu sa snažíme skĺbiť požiadavky domácich spracovateľov a zároveň aj udržať trhové ceny porovnateľné s konkurenciou . LESY SR nikdy, ani historicky neboli zdroj najlacnejšieho dreva medzi tuzemskými producentmi drevnej hmoty a nebude tomu tak ani v budúcnosti . Našim zmluvným partnerom ponúkame obrovskú výhodu, ktorou sú STABILNÉ obchodné kontrakty zabezpečujúce pravidelný prísun suroviny na ich spracovateľské prevádzky v každom ročnom období, čo nie je možné tvrdiť o privátnom sektore“, povedal obchodný riaditeľ štátneho podniku LESY SR Ing. Tomáš Klouček PH.D.

LESY SR sa momentálne nachádzajú v situácii, kedy bojujú s podkôrnikovou kalamitou. Práve z týchto ťažieb pochádza značná časť ihličnatej hmoty, o ktorú je na trhu ešte stále záujem .

Za posledný rok a pol došlo k zníženiu priemerného speňaženia v štátnom podniku LESY SR o 7€/m³ vplyvom situácie na trhu. Tieto úpravy cien mali za následok miliónové výpadky v tržbách podniku. LESY SR sa taktiež boria s problémami zvyšujúcich sa cien energií, miezd a nákladov na realizáciu všetkých celospoločenských aktivít.

„Rezervy hľadáme v prvom rade vo vnútri našej organizácie a pokračujeme v efektívnejšom a operatívnejšom nastavovaní procesov. Tento postup odporúčame aj spracovateľskému reťazcu“, doplnil obchodný riaditeľ LESY SR Ing. Tomáš Klouček PH.D.

ZSD SR tvrdí, že privátny sektor dokáže reagovať efektívnejšie a ceny sú mnohonásobne nižšie.

„Nerozumieme enormnému tlaku, ktorý ZSD SR aj s dvoma najväčšími spracovateľmi dreva v SR vyvíja na náš podnik ohľadom zníženia cien, keďže v privátnom sektore by podľa ich tvrdení absolútne nemali mať problém nakúpiť dostatok lacnej kvalitnej hmoty pre svoje prevádzky“, konštatoval obchodný riaditeľ LESY SR Ing. Tomáš Klouček PH.D.

Na záver uvádzame, že LESY SR mali konštruktívne a opakované rokovania o znížení cien aj
so ZSD SR  aj s najväčšími piliarmi v SR.

LESY SR však nemôžu akceptovať zníženie cien pod výrobné náklady, preto budú hľadať možnosti ako čo najlepšie zhodnotiť drevnú surovinu - aj na úkor  vývozu  časti produkcie mimo SR.

Postupnosť krokov bude nasledovná – ak nedôjde k plneniu jestvujúcich kontraktov zo strany aktuálnych obchodných partnerov, drevnú surovinu sa budú ponúkať jednotlivé odštepné závody vo svojom regióne miestnym domácim slovenským spracovateľom za jestvujúce ceny.

Zvyšok produkcie následne ponúkneme tým odberateľom, ktorý budú akceptovať naše ceny.  

Tlačová správa (PDF, 397 kB)