Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Lesnícky náučný chodník Jozefa Dekreta MatejovieLesy Slovenskej republiky, štátny podnik

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU
 • Kraj: Banskobystrický kraj
 • Okres: Banská Bystrica
 • Pohorie: Starohorské vrchy
 • Chránené územie: Národný park Veľká Fatra, chránený areál Dekretov porast
 • Prístup: bus – Staré Hory, zastávka Dolný Jelenec Jelenská
 • Východisko: Odbočka z hlavnej cesty do časti Dolný Jelenec, Pamätník J.D. Matejovie, GPS súradnice N 48°51'23.54" E 19° 8'55.65"
 • Trasa: Dolný Jelenec – Horný Jelenec – Vlčie diery – Valentová – Dekrétov porast – Staré Hory
 • Dĺžka: 9,5 km,
 • Čas prechodu: 3 hod.
 • Počet zastávok: 13
 • Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné, historické,
 • Typ chodníka: samoobslužný, obojsmerný, lineárny, peší, celoročný
 • Náročnosť terénu: stredne náročná trasa
 • Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočné prepojenie na žltú a modrú turistickú značku.
 • Rok otvorenia, garant: 2008, Lesy SR, š. p., Odštepný závod Slovenská Ľupča
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt: Lesy SR, š. p., Odštepný závod Slovenská Ľupča, Lichardova 52, 976 13  Slovenská Ľupča, tel. 048 / 4715 721
 • Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.
 • Poznámka: Túru po náučnom chodníku možno rozšíriť o odbočku po modrej turistickej značke na Majerovu skalu
 • Údaje o náučnom chodníku boli prevzaté z webovej stránky www.naucnechodniky.eu
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre realizáciu terénneho vyučovania, odporúčame pre starších žiakov.

Názvy informačných panelov
 1. Lesnícky náučný chodník J. D. Matejovie
 2. Kaskáde vodných diel Motyčky – Dolný Jelenec – Staré Hory
 3. Lesné požiare.
 4. Kolomaznička
 5. Pomník SNP Mor ho
 6. Prof. Ing. Dr. Leo Skatula 1889-1974
 7. Horný Jelenec
 8. Dolinka Chytrô
 9. Vlčie Diery
 10. Rybô
 11. Smrekovcové podrasty
 12. Horská osada Prašnica
 13. Majerova skala
ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí

LNCH  Jozefa  Dekreta  Matejovie bol vybudovaný vďaka spolupráci lesníkov a ochrancov prírody – Odštepného závodu Slovenská Ľupča š. p. LESY SR a Správy Národného parku Veľká Fatra. Bol otvorený za prítomnosti majstra Ladislava Chudíka počas Lesníckych dní 2008, pretože jedna z jeho zastávok je venovaná miestu, na ktorom bola nafilmovaná vrcholná scéna známeho slovenského filmu z roku 1948 Vlčie.

Aj ostatných 13 zastávok tohto 9,5 kilometrov dlhého, obojstranne priechodného chodníka strednej obtiažnosti, vedúceho od pamätníka J. D. Matejovie v Dolnom Jelenci (pri ceste z Banskej Bystrice na Donovaly), cez Horný Jelenec, Valentovú, Rybô, Kohútovú, popod Majerovu skalu do Starých Hôr sú minimálne rovnako zaujímavé. Návštevníci sa na ňom dozvedia o veľkom lesnom požiari v lokalite Kolomaznička, o autorovi najstaršej úpravy bystriny na Slovensku profesorovi Skatulovi, o mieste v dolinke Chytrô, na ktorom začínal extrémne náročný úsek stredovekej vozovej cesty z Pohronia na Liptov, o kaskáde vodných diel Motyčky – Dolný Jelenec – Staré Hory, o vzniku baníckych, uhliarskych a lesníckych osád v Starohorskej doline, o vychýrených smrekovcových porastoch génovej základne na Kohútovej, predchodcov ktorých tu zakladal legendárny štátny lesmajster J. D. Matejovie na začiatku 19. storočia. Ďalej o mimoriadne cennej prírodnej pamiatke Majerova skala, o historicky najväčšej lavínovej katastrofe v osade Rybô z roku 1924 a o iných zaujímavostiach.