Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Lesnícky náučný chodník Trenčianske TepliceLesy Slovenskej republiky, štátny podnik

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU Trenčianske Teplice (PDF, 463 kB) 
 • Kraj: Trenčiansky
 • Okres: Trenčín
 • Pohorie: Strážovské vrchy
 • Chránené územie: CHKO Strážovské vrchy
 • Prístup: Trenčianske Teplice, park (neďaleko rázcestia turistických značiek a hotela Baračka na konci kúpeľného parku)
 • Východisko: Trenčianske Teplice, miestna časť Baračka asi 100 m od zastávky autobusu, GPS súradnice N 48°54'17.67" E18°11'9.91"
 • Trasa: v areáli kúpeľného parku a kúpeľného lesa
 • Dĺžka: 4,1 km, prevýšenie 300 m
 • Čas prechodu: 2 hod.
 • Počet zastávok: 10
 • Zameranie chodníka: prírodovedné, lesnícke,
 • Typ chodníka: samoobslužný, peší, letný, zimný
 • Náročnosť terénu: stredne náročná trasa
 • Nadväznosť na turistickú značku: Chodník začína na rázcestí červenej a modrej turistickej značky a má spoločné úseky s kúpeľnými trasami. Je značený zeleným diagonálnym pruhom na bielom štvorci.
 • Rok otvorenia, garant: 2006, LESY SR, š.p. – OZ Trenčín
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt: LESY SR, š. p. – OZ Trenčín, Hodžova 38, 911 52 Trenčín Tel.: 032/ 743 4863
 • Aktuálny stav: Náučný chodník je v dobrom stave a udržiavaný.
 • Poznámka: Na niektorých zastávkach sú lavičky, na zastávke 4 sa nachádza zbierka dreva stromov rastúcich v okolí a preliezačky pre deti. 
 • Údaje o náučnom chodníku boli prevzaté z webovej stránky www.naucnechodniky.eu
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

Názvy informačných panelov
 1. Úvodná informačná tabuľa – náučné chodníky
 2. Úvod – predstavenie Odštepného závodu Trenčín
 3. Les a jeho funkcie
 4. Park a les
 5. Aktivity v kúpeľnom lese
 6. Štyri lipy
 7. Mladé lesné porasty
 8. Dospelý les
 9. Lesné cesty
 10. Extrémne stanovištia na karbonátových horninách
 11. Lesné živočíchy
ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí

Trenčianske Teplice. Jedno z najvyhľadávanejších a najstarších kúpeľných stredísk na Slovensku, v doline Tepličky v Strážovských vrchoch. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1398, ale podľa tradície už v 2. storočí po Kr. využívali silu miestnych prameňov rímski legionári z blízkeho tábora Laugaricio. Lesopark s upraveným lesníckym náučným chodníkom a vyhliadkovými miestami nadväzuje na kúpeľnú časť s liečebnými domami, vybudovanými v klasickom i modernom štýle, a priľahlý park.

Kúpeľný park v Trenčianskych Tepliciach. Park s rozlohou 18 ha na konci pešej zóny kúpeľov Trenčianske Teplice, založený v roku 1873. Ide o anglický park s romantickými zákutiami. Nadväzuje naň lesopark s prechádzkovými trasami, ktorý prechádza do okolitých lesov Strážovských vrchov. Úpravou rieky Teplička bolo v parku vybudované Labutie jazero, ktoré pôvodne slúžilo ako kúpalisko. V parku sa nachádza mnoho jedinečných drevín. Na ostrovčeku jazera rastie napr. chránený strom tisovec dvojradový, ktorý obľubuje močaristé prostredie. Zaujímavým stromom je dvestoročná lipa malolistá, ale aj ľaliovník tulipánokvetý, platany, metasekvoje, gledíčie a ďalšie cudzokrajné dreviny. V parku leží Kúpeľná dvorana s koncertnou sieňou – centrum kultúry Trenčianskych Teplíc. V roku 2009 pred ňou postavili nový Most slávy, pretože s pripevňovaním tabuliek významných osobností kultúrneho života v čase konania festivalu ARTfilm na pôvodnom mieste pri hoteli Most slávy boli problémy s majiteľom pozemkov. Prechádza ním červená turistická značka (Cesta hrdinov SNP, resp. diaľková trasa E8). Od roku 1963 je národnou kultúrnou pamiatkou.

Kúpele Zelená Žaba. Vybudované ako letné termálne kúpalisko s obslužnými budovami v slnečnom svahovitom teréne nad Trenčianskymi Teplicami v roku 1937 podľa projektu brnianskeho architekta Bohuslava Fuchsa. V tomto funkcionalistickom diele vytvoril Fuchs jednu z vrcholných architektúr, ktorá svojou umeleckou hodnotou presahuje rámec Slovenska i doby, v ktorej vznikla, a patrí k niekoľkým najlepším stavbám medzivojnovej architektúry na Slovensku. Je ukážkou dokonalej symbiózy architektúry a prírody. V roku 1995 vyhlásené na národnú kultúrnu pamiatku. Po čase stagnácie a nedávnej rekonštrukcii celoročne prístupné.

Baračka. Najvýchodnejšia časť kúpeľného mesta Trenčianske Teplice, ktorá patrila až do roku 1973 administratívne k obci Omšenie. Názov Baračka zrejme pochádza od mena rodiny Baracskayovcov, majiteľov Omšenia. Dnes je súčasťou Teplíc a postupne sa z nej stala oddychovo-športová zóna kúpeľov. Najskôr sem kúpeľní hostia chodili k jazeru, ktoré bolo oddávna zdrojom sírneho bahna na zábaly, obľubovali tu aj možnosti člnkovania a plávania. Po výstavbe tenisových kurtov sa návštevnosť ešte zvýšila.

Prírodná pamiatka Jánošíkova jaskyňa. Chránené územie vyhlásené v roku 1994 na ochranu krasovej puklinovej jaskyne v severnom svahu vrchu Klepáč v Strážovských vrchoch nad parkom v Turčianskych Tepliciach. Prvá písomná zmienka o nej je z roku 1898. Najskôr ju pravdepodobne využívali zbojníci (kedysi sa nazývala aj Zbojnícka jaskyňa), neskôr slúžila na náboženské účely. Je dlhá 10,5 m, pričom podľa stôp v jej stenách ju umelo zväčšoval človek. Je verejnosti voľne prístupná. V oblasti Klepáča sa nachádzajú ešte ďalšie dve jaskyne: Líščia jaskyňa a Priepasť na Klepáči. Obe sú verejnosti neprístupné.