Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Lesnícky náučný chodník Zubria oboraLesy Slovenskej republiky, štátny podnik

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU Zubria obora (PDF, 465 kB) 
 • Kraj: Nitriansky
 • Okres: Zlaté Moravce
 • Pohorie: Tribeč
 • Chránené územie: chránený areál Topoľčianska zubria zvernica
 • Prístup: bus Lovce alebo bus Žikava, ďalej 5 km (pešo) po jednej z dvoch lesných ciest
 • Východisko: Lovce alebo Žikava,  parkovisko Zubria zvernica, GPS súradnice N 48°27'49.95" E 18°20'24.96"
 • Trasa: Lovce/Žikava, po obvode Zubrej zvernice
 • Dĺžka: 2,5 km, prevýšenie 100 m
 • Čas prechodu: 1,5 h
 • Počet zastávok: 10
 • Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné, ochranárske,
 • Typ chodníka: samoobslužný, obojsmerný, peší, celoročný
 • Náročnosť terénu: nenáročný
 • Nadväznosť na turistickú značku: Chodník je prepojený len so značkovanou cyklotrasou.
 • Rok otvorenia, garant: 2008,  Lesy SR, š. p., Odštepný závod Topoľčianky
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt:  Lesy SR, š. p., Odštepný závod Topoľčianky, Parková 7, 951 93  Topoľčianky, tel. 0915  899 911
 • Aktuálny stav: náučný chodník je v dobrom stave
 • Poznámka: Pred vstupom na chodník je parkovisko aj pre autobusy. Trasa náučného chodníka začína neďaleko miesta výbehu zubrov, ktoré možno pozorovať spoza ohrady počas kŕmenia o 9:00 a 14:00 h.
 • Údaje o náučnom chodníku boli prevzaté z webovej stránky www.naucnechodniky.eu
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

Názvy informačných panelov

 1. Lesnícky náučný chodník zubria zvernica
 2. História a súčasnosť zubrej zvernice
 3. Spôsob života zubrov
 4. Zubor a jeho príbuzné druhy
 5. Obry medzi európskymi živočíchmi
 6. Návštevy poľovnej zveri
 7. Výskyt zubra vo voľnej prírode
 8. Putifár – praotec všetkých slovenských zubrov
 9. Prvé zubry v Topoľčiankach
 10. Vzácne rastliny, motýle a hmyz
ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí

Lesnícky náučný chodník Zubria zvernica bol vybudovaný pri príležitosti 50. výročia vzniku Zubrej zvernice v roku 1958. Zvernica má 27 ha a je obklopená 113 ha ochranným pásmom. V súčasnosti je to jediné miesto výskytu zubra na Slovensku. Od začiatku svojej činnosti bolo vo zvernici odchovaných 175 jedincov (v čase založenia zvernice sa na celom svete nachádzalo asi 150 jedincov). Okrem zubrov je možné v ochrannom pásme zvernice pozorovať časté návštevy poľovnej zveri ZUBRIA OBORA L e s n í c k y n á u č n ý c h o d n í k a výskyt niekoľkých chránených druhov fauny aj flóry. Aj keď tieto druhy náučný chodník neopomína, sústreďuje sa prevažne na oboznamovanie návštevníkov so súčasnosťou a históriou chovu Zubra. Zubor hrivnatý (Bisonbonasus) je pradávny prirodzený obyvateľ miestnych lesov, avšak ľudskou činnosťou bol úplne vyhubený vo svojom prirodzenom prostredí. So svojou dĺžkou 2,7 m, výškou 1,8 – 1,95 m v kohútiku a hmotnosťou až 800-1000 (výnimočne 1500) kg získava prvenstvo najväčšieho žijúceho európskeho cicavca. Začiatkom 20. stor. bol na pokraji vyhynutia. Prežilo len 56 jedincov chovaných v zajatí. Tento počet sa vďaka dôslednej ochrane rozšíril do dnešného dňa zhruba na 3200 jedincov (od roku 1995 už nie je kriticky ohrozený). Prvé voľne žijúce zubry sa na Slovensku pozorovali od roku 1973 v oblasti Národného parku Poloniny. Išlo o migráciu jedincov vypustených do voľnej prírody v Poľsku. Na Slovensku sa k podobnému projektu pristúpilo až v roku 2004, kedy sa už do spomínaného NP Poloniny vypustilo 5 jedincov odchovaných v Zubrej obore.