Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Lesnícko-rybársky náučný chodník PodrybaLesy Slovenskej republiky, štátny podnik

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU
 • Kraj: Banskobystrický
 • Okres: Banská Bystrica 
 • Pohorie: Slovenské Rudohorie
 • Chránené územie: CHKO Poľana
 • Prístup: odbočka z hlavnej cesty Horná Mičiná
 • Východisko: výpust rybníka Pod Rybou, GPS súradnice N 48°43'51.25" E 19° 9'49.32"
 • Trasa: po lesných cestách
 • Dĺžka: 0,2 km
 • Čas prechodu: 35 min.
 • Počet zastávok: 8
 • Zameranie chodníka: lesnícke, rybárske
 • Typ chodníka: líniový, samoobslužný, peší, letný, zimný
 • Náročnosť terénu: nenáročný
 • Nadväznosť na turistickú značku: nie je
 • Rok otvorenia, garant: 2018, LESY SR, š. p.
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt: Odštepný závod Slovenská Ľupča Tel.: 048/ 41 87 295-6 E- mail: lesysl@lesy.sk
 • Aktuálny stav: náučný chodník je v dobrom stave
 • Poznámka:
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí