Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Štátni lesníci vlani vysadili viac ako 16 miliónov sadenícV Banskej Bystrici, 7.1.2021

  • Prvenstvo nesie buk, ktorého sa vysadilo najviac, po ňom nasleduje smrek
  • Ide o najviac vysadených sadeníc za posledných 5 rokov
  • Všetky sadenice pochádzajú z OZ Semenoles

V roku 2020 štátny podnik LESY SR vysadil 16,74 miliónov sadeníc, z toho 7,65 miliónov kusov buka, 3,27 mil. kusov smreka, 1,50 mil. kusov borovice, 1,82 mil. kusov duba, 1,14 mil. kusov jedle, 0,65 mil. kusov smrekovca, a ďalšie dreviny v menšom množstve.

„Týmto sme si naplnili záväzok zvýšenia výsadby o 1 a pol milióna sadeníc. Verím, že takto zvýrazníme úlohu lesa v boji proti klimatickým zmenám,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tomáš Čuka. 

V jesennom termíne sa vysadilo  vyše 4,5 mil. sadeníc, z toho 1,5 mil. s krytou koreňovou sústavou, ostatné sa vysádzali voľnokorenné.

Väčšina zalesňovacích úloh sa koncentrovala na plochy po náhodnej ťažbe, predovšetkým po podkôrnikovej kalamite. „Viac ako polovicu z nich museli zvládnuť tri najviac kalamitou postihnuté odštepné závody: Žilina, Čadca a Liptovský Hrádok, pripomenul Rudolf Bruchánik z odboru usmerňovania lesníckych činností. Výsadba sa aj vďaka priaznivému počasiu netradične pretiahla až do takmer zimného obdobia.

Na jeseň štátni lesníci vysadili celé spektrum drevín. Najviac zastúpenou drevinou bol buk a to aj z dôvodu, že na zalesňovanie sa v zvýšenom rozsahu použil krytokorenný sadbový materiál, v ktorom práve buk výrazne dominuje. Jeho podiel v jesennej výsadbe dosiahol 55%, v celom roku 45%.

 Na kalamitných holinách po ťažbe prevažne ihličnatých porastov je práve buk hlavnou drevinou pre zabezpečenie statickej odolnosti a ekologickej stability zakladaných lesných porastov. Podobnú úlohu spĺňa aj jedľa, jej podiel je však niekoľkonásobne nižší z dôvodu enormného poškodzovania zverou,“ dôvodí Rudolf Bruchánik. Smrek sa na výsadbe podieľal necelými 20% a obmedzil sa na plochy, kde sú preň vhodné podmienky.

Výsadbou 16,5 miliónov sadeníc sa obnovila plocha 4.187 ha, k tomu sa zaevidovala prirodzená obnova na ploche 2.944 hektárov, čo tvorí jej 41 % podiel na celkovej obnove lesa. Do budúcich rokov sa pri zvýšenej podpore prírode blízkeho hospodárenia v lese počíta s narastaním podielu prirodzenej obnovy a poklesom potreby sadeníc, čoho dôkazom je plán na rok 2021, v ktorom je v rámci podniku naplánovaná výsadba 13,2 mil. ks sadeníc.

Všetky sadenice, ktoré štátni lesníci použili na výsadbu, pochádzajú zo špecializovaného OZ Semenoles. Sadenice sa pestujú v 12 škôlkarskych strediskách na ploche 184 hektárov. Tento špecializovaný odštepný závod má rozpestovaných približne 59 mil. ks sadeníc, z toho 42 % sú listnaté dreviny. Okrem sadeníc, ktoré využil štátny podnik LESY SR, OZ Semenoles vyprodukoval ďalšie vyše 4 milióny sadeníc pre neštátne subjekty.

Vek sadeníc závisí od druhu dreviny- napríklad smrekovec sa vysádza ako jednoročná drevina, jedľa sa sadí ako 5 ročná.

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 867 kB)