Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Cena Edmonda Blanca (apríl 2013)Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

 

Poľovný revír Lesov SR na Poľane dostal ako prvý na Slovensku cenu Edmonda Blanca.

Prvým poľovným revírom Slovenska, ktorý získal od medzinárodnej poľovníckej organizácie CIC cenu Edmonda Blanca, sa stala Chránená poľovná oblasť Poľana v užívaní podniku Lesy SR. Prestížne ocenenie je udeľované tým, ktorí hospodária trvale udržateľným spôsobom, vytvárajú najlepšie podmienky pre život a riadený chov zveri a tieto činnosti majú celosvetový prínos pre poľovníctvo. Poľana získala cenu 30. apríla v silnej konkurencii najmä maďarských poľovných revírov na 60. generálnom zhromaždení Medzinárodnej rady pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC v Budapešti. Na Slovensku bude cena predstavená 17. mája na prehliadke trofejí a zhodov na Odštepnom závode Kriváň v lokalite Kyslinky – Zálomská pri obci Hrochoť.

„Toto prestížne ocenenie patrí nielen súčasným obhospodarovateľom poľovného revíru, ale aj celým generáciám lesníkov a poľovníkov, ktorí sa na obhospodarovaní tohto revíru historicky podieľali,“ povedal po prevzatí ceny vedúci poľovníctva podniku Lesy SR š.p. Peter Kuric. 

Poľana je klenotom slovenského poľovníctva s najkvalitnejším genofondom jelenej zveri, ktorý podnietil už v minulosti poľovníckych odborníkov na Slovensku k vyhláseniu tohto územia za oblasť, ktorej je potrebné venovať zvláštnu pozornosť. V roku 1953 bola Poľana vyhlásená za rezerváciu pre ochranu jelenej zveri na výmere 12.500 ha. V roku 1965 bola Poľana vyhlásená za Chránenú poľovnú oblasť určenú pre chov a ochranu jelenej zveri na ploche 18.816 ha. Súčasná výmera poľovného revíru CHPO Poľana je 20.659 ha. 

Hranice Chránenej poľovnej oblasti Poľana sú takmer zhodné s hranicami Chránenej krajinnej oblasti Poľana, ktorá bola v roku 1990 vyhlásená za biosférickú rezerváciu UNESCO. To má obrovský prínos pre ochranu a zachovanie vzácneho prírodného prostredia, ktoré je základom kvalitného biotopu zveri. 

Kvalitu genofondu jelenej zveri v Chránenej poľovnej oblasti Poľana potvrdzujú okrem iného aj úlovky zlatých jeleňov. Najsilnejší jeleň s oficiálne uznanou bodovou hodnotu 240,65 b. CIC ulovený J. Hoherom ešte v roku 1961 bol takmer 30 rokov najsilnejšou jeleňou trofejou vtedajšieho Československa. Poľovníci zaznamenali na Poľane 51 zlatých jeleních trofejí. Úlovky silných jeleňov na Poľane nie sú náhodné, sú výsledkom dlhoročnej systematickej chovateľskej práce a profesionálneho prístupu lesníkov. Výrazným prínosom Poľany je aj zachovaná druhová pestrosť flóry a fauny, možno tu vidieť chránené rastliny, stretnúť vzácne živočíchy vrátane veľkých šeliem.

Pokračovaním vytvárania vhodných podmienok pre flóru a faunu na Poľane je v súčasnosti realizácia projektu „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a má prispieť k ochrane prírodných hodnôt pre budúce generácie.

Poľovný revír Chránenú poľovnú oblasť Poľana užívajú Lesy SR prostredníctvom OZ Kriváň a Čierny Balog.