Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

LESY SR finalizujú proces delimitácie pozemkovBanská Bystrica 30.03.2022

  • Proces delimitácie štátnych pozemkov sa blíži do finále 

 

Štátny podnik LESY SR vyvíja maximálne úsilie a enormnú námahu na to, aby proces delimitácie pozemkov pod novovytvorené správy národných parkov prebehol v súlade s novelou zákona o ochrane prírody a krajiny. Delimitačné protokoly by sa mali podpísať už zajtra.

„Vo všetkých fázach delimitačného procesu sme poskytovali organizáciám Ministerstva životného prostredia maximálnu súčinnosť, čo úprimne verím, ocení aj druhá strana,“ tvrdí poverený generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Matej Vigoda.

V súvislosti s implementáciou novely zákona o ochrane prírody a krajiny, na základe ktorej dochádza k zmene v správe lesného majetku štátu v národných parkoch v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany, sa zo štátneho podniku LESY SR prevedie na novovytvorené správy národných parkov celkovo 49 tis. ha lesných pozemkov, ktorých účtovná hodnota bez lesných porastov je viac ako 20 mil. €. Okrem toho dôjde aj k prevodu stavieb v celkovej zostatkovej cene 2,6 mil. €.

 

Tento prevod sa aktuálne dotkne 46 zamestnancov štátneho podniku z jeho siedmich organizačných zložiek, ktorí budú pôsobiť na jednotlivých správach národných parkov. Najviac doterajších zamestnancov štátneho podniku LESY SR prechádza na správy národných parkov Slovenský raj a Muránska planina (OZ Gemer 15 zamestnancov, OZ Šariš 12 zamestnancov)

LESY Slovenskej republiky sa rozhodli oceniť ich dlhoročnú zodpovednú prácu v prospech štátneho podniku a celej spoločnosti pri správe lesného majetku a v súlade s príslušnými ustanoveniami kolektívnej zmluvy na rok 2022 im vyplatí mimoriadne odmeny. Ich výška závisí od počtu odpracovaných rokov a môže dosiahnuť maximálnu výšku až 4 tis. €,“ zdôrazňuje Matej Vigoda.

V prípade takejto delimitácie zamestnancov dochádza k zmene zamestnávateľa bez toho, že by došlo k skončeniu ich pracovného pomeru u pôvodného zamestnávateľa, preto takíto zamestnanci nemajú nárok na odstupné.

 

Vedenie štátneho podniku LESY SR vyjadruje poďakovanie všetkým týmto zamestnanom a váži si ich vysoko kvalitný prístup k plneniu pracovných úloh. Ide o kvalifikovaných lesníkov, u ktorých je namieste vyjadriť presvedčenie, že aj na ich novom pôsobisku budú vykonávať svoju prácu predovšetkým v záujme lesa, ochrany prírody a celej spoločnosti. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 647 kB) 

lesy Muránskej planiny