Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene si pripomína dve výročiaZvolen 30.05.2022

  • V roku 1992 došlo k spojeniu oboch fondov- lesnícko-drevárskeho a regionálneho pod strechu Lesníckeho a drevárskeho múzea, ktoré nadviazalo na svojich predchodcov vo Zvolene a Bratislave

 

Lesnícke a drevárske múzeum (LDM) vo Zvolene otvorilo novú výstavu, ktorou oslávi 95. výročie vzniku Lesníckeho múzea v Bratislave (1927) a 80. výročie vzniku Mestského múzea vo Zvolene (1942). LDM ako nástupca oboch múzeí úspešne pokračuje v ich práci a verejnosti ju predstavuje v retrospektívnej výstavnej prezentácii.

Na pripravenej výstavnej prezentácii môžu návštevníci vidieť výber z  minulej expozičnej a výstavnej práce múzea, ktorá je najviditeľnejšou zložkou jeho činnosti. Tá sa dá realizovať len vďaka ťažiskovým múzejným aktivitám, ktoré bývajú viac – menej skryté pred očami verejnosti. Ide najmä o výskum, tvorbu zbierok a dokumentáciu, ktoré dopĺňa ochrana a starostlivosť o nadobudnutý zbierkový fond.

„Náš zbierkový fond tvorí v súčasnosti viac ako 50 tisíc zbierkových predmetov a je rozčlenený do viacerých zbierok, histórie, archeológie, etnografie, numizmatiky, lesníctva, drevárstva, mykológie, a zbierky historických fotografií a pohľadníc,“ uviedla Veronika Horská Šebíková, vedúca Lesníckeho a drevárskeho múzea.

Na otvorení sa zúčastnil aj generálny riaditeľ LESOV SR Ján Marhefka: „lesné hospodárstvo je tradičným odvetvím, ktoré sa na Slovensku spája s vidieckym prostredím – jeho minulosť, o ktorú sa dodnes opierane, dokumentuje práve Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene. To sa však neohliada len do minulosti, ale prezentuje aj aktuálne témy, ktoré sú pre dnešné trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov kľúčové.“

Genéza múzea tkvie v spojení dvoch špecializácií – celoslovenskej lesnícko-drevárskej a regionálnej kultúrno-historickej. Obe prešli samostatným historickým vývojom. Dokumentácia slovenského lesníctva a drevárstva sa začala založením Lesníckeho múzea v Bratislave ako súčasti Zemedelského múzea, ktoré vzniklo v roku 1927 a pokračovala vo Zvolene v 50-tych rokoch minulého storočia v Lesníckom a drevárskom múzeu. To však bolo na polstoročie presťahované do Antola (dnes Sv. Anton). V tom čase vo Zvolene pôsobilo aj Mestské múzeum s regionálnym zameraním.

Spojením oboch zložiek: lesnícko- drevárskej a regionálnej v roku 1992 nadviazalo súčasné Lesnícke a drevárske múzeum na svoje predchádzajúce pôsobenie vo Zvolene, Bratislave a Svätom Antone.  Vývoj múzea do jeho dnešnej podoby sa zavŕšil v r. 2008, keď sa stalo súčasťou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Aktuálna výstava bude sprístupnená do 2.10.2022.

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je otvorené každý deň okrem pondelka. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 649 kB) 

Lesnícke a drevárske múzeum