Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Poľskí študenti na dvojtýždňovej praxi v OZ VihorlatUdavské, Koškovce 17.08.2022

  • V rámci programu Erasmus si v štátnom podniku vyskúšali rôznorodé aktivity

Študenti z poľského mesta Tuchola sú na praxi v organizačnej zložke OZ Vihorlat. Stredoškoláci a stredoškoláčky zo školy Technikum Leśnego už absolvovali viaceré ukážky lesníckej práce. Na expedičných skladoch videli vykladanie surových kmeňov, následnú manipuláciu a zhodnocovanie drevnej hmoty, ukladanie sortimentov podľa kvalitatívnych tried, spôsob nakládky dreva do vagónov pre centrálnych zákazníkov či prepravu dreva z odvozných miest na ES. Videli tiež ukážku technológie, manipulačnej linky Zembrod.

Prax v rámci programu Erasmus trvá pre 20 študentov z Poľska dva týždne a končí sa v piatok. „Vybrali sme si Slovensko, chceli sme poznať horské lesy, nielen tie na nížinách. U nás je samá borovica, a tu je to omnoho pestrejšie. V Poľsku sa viac pracuje s harvestorom, tu sme naživo videli nové metódy približovania či značenia dreva.  V našej krajine nie sú expedičné sklady, tak aj manipulácia s drevnou hmotou je iná. Väčšina zúčastnených mladých ľudí chce pokračovať v štúdiu lesníctva aj na vysokej škole,“ povedala učiteľka zo školy Technikum Leśnego Jolanta Wencel.

Na Lesnej správe Udavské si poľskí študenti vyskúšali vyznačovanie zásahu v zmiešaných porastoch do 50 rokov, kde sa označujú dreviny, ktoré sú krivé, poškodené či zdravotne nevyhovujúce. Išlo o dreviny buk, jedľa, smrek, javor horský či jaseň. Študenti tiež videli ukážky prác s konským záprahom, technikou UKT či tzv. železným koňom (ide o náhradu živého koňa, ktorý vykonáva činnosti v strmých terénoch s vysokým sklonom svahu, kde sa iná technika nedostane).

 „Študenti sú veľmi šikovní, ako predmaturitný ročník už dobre ovládajú lesnícku terminológiu. U nás sa stretli s viacerými činnosťami, s ktorými v Poľsku neprídu do kontaktu,“ konštatuje vedúci Lesnej správy Udavské Martin Čikovský. Išlo napríklad o vyznačovanie zásahu pri obnove dubovo-bukových porastov, kde sa uplatňuje princíp prírode blízkeho hospodárenia.

„Je to po prvýkrát, čo sme na našom závode privítali študentov z Poľska a myslím si, že sme im pripravili veľmi zaujímavý program, aby sa nielen naučili vykonávať potrebné lesnícke činnosti v praxi, ale poznali aj našu históriu,“ skonštatoval poverený riaditeľ organizačnej zložky OZ Vihorlat Jaroslav Uchaľ. Dnes je pre mladých lesníkov pripravená súťaž na strelnici Blatiny v Zámutove, obhliadka múzea Lipová o histórii lesníctva v poľovníckom kaštieli, kde je aj prezentácia lesnej železničky.

„Je dôležité si uvedomiť, že práve mladá generácia je našou investíciou do budúcnosti. Mali by sme sa dôkladne venovať mladým ľuďom, ktorí raz budú naši nasledovníci, vštepovať im lásku k prírode, ale tiež ukazovať priamo v teréne, o čom je práca lesníka,“ dodal generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR, Ján Marhefka.

Štátny podnik LESY SR pravidelne realizuje rôzne druhy odborných prevádzkových praxí študentov, a to na generálnom riaditeľstve, ako aj v regióne. Uplatňuje sa individuálna prax, celoročná, 2-týždňová prax v zmysle školských osnov či tzv. duálne vzdelávanie. Štátny podnik spolupracuje aj s vysokými školami zo Slovenska i zahraničia. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 639 kB) 

študenti Erasmus