Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Zoznam majetku pre OVSLESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „štátny podnik“) zverejňuje zoznam prebytočného nehnuteľného majetku štátu určeného na predaj formou obchodnej verejnej súťaže. Predaj sa bude realizovať prostredníctvom certifikovaného systému elektronickej aukcie cez  PROEBIZ TENDERBOX. Bližšie informácie o systéme elektronickej aukcie nájdete na  https://tsk.proebiz.com/vstup/index.php

nehnuteľnosti katastrálne územie  Parcelné číslo  LV Okres  Kraj
Rodinný dom súp.č.78 a pozemky Chyžné 160/1,160/2,160/3,160/4 928 Revúca Banskobystrický
Rodinný dom súp.č. 72  a pozemok Teplý Vrch 152 52 Rimavská Sobota Banskobystrický
 Maštaľ s bytom súp.č.147 a pozemky Rimavská Baňa 450/3, 450/4, 450/5, 450/6 14 Rimavská Sobota Banskobystrický
 Rodinný dom  súp.č.72 a pozemok Pača 204 42 Rožňava Košický
 Opravárenské dielne , administratívna budova súp.č. 245 a pozemky Lučenec 2337/21 - 2337/29, 2337/31 489 Lučenec Banskobystrický
 Pekáreň súp.č.33 a pozemky  Pakostov 80/3 - 81/3, 81/4 604 a 467 Humenné Prešovský
Mechanizačno opravárenské  dielne súp.č.131-132-134-135 a pozemky       Bohunice 1959/3 - 1959/5, 1959/13 - 1959/16 55 Levice Nitriansky
Dvojlesovňa súp.č.5-112 a pozemky Palota 321/1, 321/2 39 Medzilaborce Prešovský
Maštaľ s bytom BURDA súp.č. 69 a pozemky Rovné 541/2, 541/3, 541/4 41 Rimavská Sobota Banskobystrický
 Maštaľ súp.č. 614 a pozemky Prakovce  794/3, 794/4 107 Gelnica Košický
Garáže a dielne súp.č.1045-1047-1048-1050 a pozemky Slovenská Ľupča 872/3 - 872/15 126 Banská Bystrica Banskobystrický
Bytová jednotka č.6 v bytovom dome súp.č.90 Teplý Vrch 195 - 196/2 235 Rimavská Sobota Banskobystrický
 Závodná kuchyňa a pozemok súp.č.813 Svidník 678/2, 678/3 874 Svidník Prešovský
 Hospodárska budova a pozemky súp.č. 2210 Svidník 679/1, 679/2 874 Svidník Prešovský
Rodinný dom súp.č.197 a pozemky Čifáre 38 44 Nitra Nitriansky
 Sklad  súp.č. 305,306 a pozemky Čifáre 224/33,224/50,224/90-91,224/114-115, 44 Nitra Nitriansky
 Budova súp.č.445 a pozemok Horná Štubňa 1 699 137  Turčianske Teplice Banskobystrický
 Dom  súp.č.122 - hospodárska budova súp.č.963 a pozemky Pružina 652/1,2,3-654/5 350 Považská Bystrica Trenčiansky
 Rodinný dom súp.č. 20,21 a hospodárske budovy Píla 61,62,63 230 Žarnovica Banskobystrický
Dom súp.č.278 a pozemky  Ladzany 96/9,98/3 129 Krupina Banskobystrický
Administratívna budova súp.č.140 a pozemky       Krupina 583/2,4,6 1988, 3666 Krupina Banskobystrický
Administratívna budova súp.č.969 a pozemky       Krupina 1186/1,2 3666 Krupina Banskobystrický
Maštaľ s bytom BURDA súp.č. 69 a pozemky Rovné 541/2, 541/3, 541/4 41 Rimavská Sobota Banskobystrický
Hospodárska budova č.1 - č.2 súp.č. 393 a pozemky Lakšárska Nová Ves  6673/6-6675/1,2 397 Senica Trnavský
Senník súp.č.364 a pozemok Borinka 655 297 Malacky Bratislavský
Hájenka  súp.č.255 a pozemok Borinka 1 304 297 Malacky Bratislavský
Hospodárska budova-Maštaľ  súp.č. 399 a pozemok Stará Myjava 40116/55 1733 Myjava Trenčiansky
Admi.budova-sklad-hala súp.č.1344 a pozemky Malacky 3614/3,4,6,7,12,13,14 1281 Malacky Bratislavský
Senník súp.č.56 a pozemok Valaská Belá  18761/2 462 Prievidza Trenčiansky
Lesovňa súp.č.14 a pozemky Prakovce 794/1,2 107 Gelnica Košický
Hájenka, súp.č.142 - hospodárska budova súp.č.247  a pozemky Smolnícka Huta 473/1,5,7 47 Gelnica Košický
Budova LS  a garáž súp.č.161 Slatina nad Bebravou 716/7,716/9, 716/17, 716/18 831 Bánovce nad Bebravou Trenčiansky
Ostatná plocha   Jelenec 3539/22 2414 Nitra Nitriansky

 

 

V prípade, ak by ste prejavili záujem o kúpu predmetných nehnuteľností, sledujte našu internetovú stránku, na ktorej budú postupne vyhlasované verejné obchodné súťaže na predaj majetku štátu spolu s všeobecnými podmienkami obchodnej verejnej súťaže TU.

Zároveň si štátny podnik vyhradzuje právo uvedený zoznam upravovať -  dopĺňať o nové položky, vyraďovať položky, či inak meniť jeho obsah .