Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Chovateľská prehliadka v CHPO PoľanaBanská Bystrica 18.05.2023


Dnes, 18.5.2023 sa uskutočnila prehliadka trofejí a zhodov na organizačnej zložke LESOV SR, štátny podnik OZ Poľana, v lokalite Kyslinky - Zálomská pri obci Hrochoť. Akcia sa už dlhé roky teší veľkému záujmu ako odbornej, tak aj laickej verejnosti.


Slávnostne ju otvoril svojím príhovorom generálny riaditeľ LESOV SR, š. p. Ján Marhefka, v ktorom ocenil vzorovú a jedinečnú spoluprácu všetkých subjektov pôsobiacich v tejto nádhernej lokalite, čo v kombinácii s prírodnými podmienkami umožňuje dosahovať nevídané výsledky pri manažmente krajiny. Prezentované tu boli výsledky poľovného hospodárenia dosiahnuté v Chránenej poľovnej oblasti Poľana, ktorá sa stala prvým poľovným revírom Slovenska s cenou Edmonda Blanca udelenou medzinárodnou poľovníckou organizáciou CIC. Toto prestížne ocenenie je udeľované tým, ktorí hospodária trvale udržateľným spôsobom, vytvárajú najlepšie podmienky pre život a riadený chov zveri a tieto činnosti majú celosvetový prínos pre poľovníctvo.


Úlovky silných jeleňov na Poľane nie sú náhodné, sú výsledkom dlhoročnej systematickej chovateľskej práce a profesionálneho prístupu lesníkov. Výrazným prínosom Poľany je aj zachovaná druhová pestrosť flóry a fauny, možno tu vidieť chránené rastliny, stretnúť vzácne živočíchy vrátane veľkých šeliem.


Táto profesionálna činnosť vyvrcholila v roku 2022 ulovením jeleňa, ktorého bodová hodnota trofeje predstavuje 253,28 b. CIC, čo znamená, že ide o najsilnejšieho jeleňa uloveného vo voľnej prírode na Slovensku a zároveň sa stáva novým národným rekordom. Okrem tohto kapitálneho kráľa hôr bolo v chránenej oblasti v roku 2022 ulovených ďalších 15 jeleňov s bronzovou, 7 jeleňov so striebornou a tri jelene so zlatou medailou.


„Aj dnešné stretnutie a prezentácia výsledkov je dobrým dôkazom kvalitnej starostlivosti o jeleniu zver, ktorú LESY Slovenskej republiky š. p. realizuje už niekoľko desaťročí v spolupráci s inými neštátnymi subjektami, vrátane ostatných užívateľov okolitých poľovných revírov. Výsledky dokazujú, že odborná a systematická starostlivosť pri manažmente zveri, ako neodmysliteľnej zložky životného prostredia, prináša benefity nielen pre zachovanie biodiverzity, ale aj pre udržateľný rozvoj spoločnosti," povedal generálny riaditeľ LESOV SR Ján Marhefka. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 613 kB)

Chovateľská prehliadka Zálomská