Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Elektronické aukcie drevaElektronické aukcie dreva na IV. kvartál sa uskutočnia dňa  19.11.2019.

Zavedenie elektronických aukcií dreva (EAD), je krokom štátneho podniku k zvýšeniu transparentnosti predaja drevnej hmoty a jej širšej dostupnosti pre účastníkov trhu. Je snahou vyvrátiť medializované, nepravdivé tvrdenia o „šafárení s drevnou hmotou“ v štátnom podniku LESY SR, š. p. a je zároveň potvrdením našej snahy o korektnú správu lesov v majetku štátu.
Pre tento spôsob predaja, formou otvorenej aukcie, bolo z plánovanej ťažby pre rok 2019 vyčlenené limitované množstvo sortimentov ihličnatého i listnatého surového dreva v rôznych organizačných jednotkách štátneho podniku , ktoré bude postupne ponúkané v jednotlivých aukciách. EAD budú prístupné pre záujemcov o nákup v zmysle Aukčného poriadku, ktorým sa riadi celý chod aukcií od ich registrácie až po ich ukončenie. S úspešnými účastníkmi budú následne uzatvorené kúpne zmluvy na príslušné obdobie roka

Veríme, že nový spôsob predaja časti našej produkcie, poskytne rovnaké šance pre všetkých záujemcov o drevnú hmotu, že ceny v jednotlivých aukciách budú skutočne zrkadlom trhu a rok 2019, rokom očakávaných pozitívnych zmien v obchode s drevom smerom k transparentnosti.

O konaní EAD vás budeme včas informovať prostredníctvom tlače, na stránke www.lesy.sk na portáli www.e-wood.sk.

Prajem všetkým účastníkom našich EAD splnenie očakávaných zámerov pri nákupe drevnej hmoty potrebnej k naplneniu podnikateľských cieľov.