Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Elektronické aukcie drevaZavedenie elektronických aukcií dreva (EAD), je krokom štátneho podniku k zvýšeniu transparentnosti predaja drevnej hmoty a jej širšej dostupnosti pre účastníkov trhu. Je snahou vyvrátiť medializované, nepravdivé tvrdenia o „šafárení s drevnou hmotou“ v štátnom podniku LESY SR, š. p. a je zároveň potvrdením našej snahy o korektnú správu lesov v majetku štátu.

Pre tento spôsob predaja, formou otvorenej aukcie, bolo z plánovanej ťažby pre rok 2024 vyčlenené limitované množstvo sortimentov ihličnatého i listnatého surového dreva v rôznych organizačných jednotkách štátneho podniku, ktoré bude postupne ponúkané v jednotlivých aukciách. EAD budú prístupné pre záujemcov o nákup v zmysle Aukčného poriadku, ktorým sa riadi celý chod aukcií od ich registrácie až po ich ukončenie. S úspešnými účastníkmi budú následne uzatvorené kúpne zmluvy na príslušné obdobie roka

O konaní EAD vás budeme včas informovať prostredníctvom tlače, na stránke www.lesy.sk na portáli www.e-wood.sk.

Prajem všetkým účastníkom našich EAD splnenie očakávaných zámerov pri nákupe drevnej hmoty potrebnej k naplneniu podnikateľských cieľov.