Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Materiály na stiahnutieOdborné publikácie:

Prírode blízke hospodárenie na príklade lesov Smolníckej Osady a Veľkého Folkmara (PDF, 13,49 MB) 
Publikácia vydaná v rámci projektu „Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch“ podporeného z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.
Vydal: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica 2016
Autori publikácie: Ing. Michal Tomčík, Ing. Ján Juleny, Jaroslav Kovalčík, Ing. Ladislav Kulla, PhD.

Pomník plný lesa (PDF, 6,3 MB) 
Publikácia zostavovateľov Peter Gogoľa, Ján Mičovský a Michal Tomčík, obsahujúca spomienky priateľov a kolegov na Ladislava Alcnauera, priekopníka výberkového hospodárenia na Slovensku pre záujemcov sprístupnená v elektronickej forme. 
Vydavateľ: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Banská Bystrica, 2017

Od lesov kráľovských k lesom štátnym (PDF, 9,7 MB) 
Publikácia autoriek Ľubica Miľanová a Viktória Józsová o vývoji formy vlastníctva lesného majetku na území Slovenska.   
Vydavateľ: LESY Slovenskej republiky, š. p., 2003 

 

Hospodárska úprava lesa v prevádzkovej praxi (PDF; 7,58 MB) 

Odborná publikácia autora Petra Zimu, ktorá slúži ako príručka pre všetkých, ktorí pracujú v lesníckej prevádzke alebo sa pripravujú na pôsobenie v oblasti lesného hospodárstva.  

Vydavateľ: Národné lesnícke centrum, Zvolen 2022