Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Verejné obstarávanieLESY Slovenskej republiky, štátny podnik je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Profil verejného obstarávateľa

Podľa § 43 zákona o verejnom obstarávaní zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní v profile Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk

Nižšie sú uvedené informácie a dokumenty z procesu obstarávania podľa predošlého zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. a informácie a dokumenty z procesu obstarávania zákaziek financovaných z fondov EÚ.