Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Úsek obchodného riaditeľaLesy Slovenskej republiky, štátny podnik

 • ing. ľuboš németh

 • poverený riadením obchodného úseku
 • Telefón: +421 48 4344 258
 • Email: lubos.nemeth@lesy.sk

 

Obchodný  riaditeľ:
 • riadi oblasť obchodu s drevom a ostatnými komoditami v štátnom podniku

 • riadi a zabezpečuje predaj produkcie štátneho podniku rozhodujúcim domácim odberateľom s nadregionálnou pôsobnosťou a zahraničným odberateľom
 • riadi marketing v oblastiach prieskumu trhu, koncepcie obchodnej činnosti, mapovania konkurencie, cenového prieskumu, plánovania, propagácie a reklamy
 • metodicky usmerňuje oblasť poľovníctva, rybárstva a včelárstva
 • metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje obchodnú činnosť podriadených organizačných zložiek
 • pripravuje, spracúva na schválenie a potvrdenie návrhy kúpnych zmlúv a ostatných obchodných zmlúv a predkladá riaditeľovi štátneho podniku
 • zabezpečuje nákup vybraných materiálov a energií v prípadoch vyžadujúcich si celopodnikové riadenie, alebo umožňujúcich dosiahnuť pozitívny ekonomický efekt
 • zabezpečuje, koordinuje a metodicky usmerňuje oblasti informačnej sústavy a využitia výpočtovej techniky
Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

 

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Kontakt

Odbor obchodu a logistiky

Ing. Miloš STRMEŇ

milos.strmen@lesy.sk
+421 48 4344 158

Odbor poľovníctva, rybárstva a včelárstva

Ing. Patrik MICHÁĽ

patrik.michal@lesy.sk
+421 48 4344 136

Odbor účelových zariadení a turizmu Mgr. Emília ĎURIGOVÁ, EMBA

emilia.durigova@lesy.sk

+421 48 4344 228