Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Úsek manažmentu majetku a verejného obstarávania riaditeľaLesy Slovenskej republiky, štátny podnik

  • judr. tibor menyhart

  • poverený riadením úseku manažmentu majetku a obstarávania 
  • Telefón: 048 / 43 44 258
  • Email: tibor.menyhart@lesy.sk

 

Riaditeľ úseku manažmentu majetku a obstarávania:
  • koordinuje a metodicky riadi svoj úsek

  • usmerňuje zabezpečenie stavu pozemkovej držby v rámci štátneho podniku a disponovania s lesným majetkom štátu v správe štátneho podniku
  • koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť verejného obstarávania v oblasti tovarov, služieb a prác v zmysle platnej legislatívy, zabezpečuje spoluprácu s Úradom pre verejné obstarávanie

Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

 

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Kontakt

Odbor evidencie pozemkov a reprivatizácie

Ing. Ivana Centárová

ivana.centarova@lesy.sk
+421 48 4344 128

Odbor verejného obstarávania   

Ing. Marián Donoval

marian.donoval@lesy.sk
+421 48 4344 156

Odbor správy majetku a majetkových vzťahov   

 Ing. Róbert Dobiš   

robert.dobis@lesy.sk
+421 48 4344 125