Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Obchod s drevomDrevo je úžasná hmota s históriou a vôňou lesa. Je zhmotnením večného príbehu lesa. Predstavuje hodnotu dedičstva generácií lesníkov.

Predávať drevo znamená predávať médium plné úžasných informácií, a preto je našim záujmom, aby každý kúsok tejto úžasnej hmoty našiel svojho adresáta.

Predaj surového dreva je hlavnou komoditou v realizácii obchodnej činnosti štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Prostredníctvom tohto procesu je zabezpečená prevažná časť finančných prostriedkov potrebných nielen na lesnícku prevádzku, jednoduchú reprodukciu, ale i na financovanie ostatných aktivít štátneho podniku. 

Na trh s drevom ponúkame guľatinové a vlákninové sortimenty listnatých a ihličnatých drevín, v súlade s lesným hospodárskym plánom ročne v objeme cca 4 milióny m3.

Pri riešení vašich otázok spojených s nákupom drevnej suroviny sú vám k dispozícii odborní pracovníci, ktorí riadia a vykonávajú predaj dreva. 

Obrázok logo PEFC

Obrázok les

Percentuálna implementácia predaja dreva na pni (PDF, 220 kB)

Plnenie nad rámec  plánovaných ročných zdrojov (PDF, 237 kB) 

Zavedenie odštepných závodov do centrálnych zmlúv(uzatváraných GR LESY SR, š.p.) (PDF, 238 kB) 

 

Nová obchodná stratégia LESOV SR pre komoditu Biomasa na roky 2018-2022 (PDF, 538 kB)

Obchodná stratégia štátneho podniku LESY SR (PDF, 929 kB) 

Export dreva do zahraničia (PDF, 429 kB)

Podpora spolupráce so spracovateľmi dreva (PDF, 528 kB)