Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Dodávky dreva podľa ratingu spustí podnik LESY SR od januáraBanská Bystrica, 4. mája 2017

Spracovateľov dreva na Slovensku čaká od januára budúceho roka zmena v dodávkach tejto suroviny od štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. Prvoradým kritériom pre dodávky dreva bude predovšetkým objem skutočne spracované množstva. S kľúčovými spracovateľmi podpíše podnik dlhodobé zmluvy, ktorých predpokladaná dĺžka bude na tri až päť rokov. Tie prinesú spracovateľským firmám istotu dodávok a umožnia im strategické plánovanie a rozvoj. Na nových podmienkach sa dohodli s vedením podniku zástupcovia Zväzu spracovateľov dreva (ZSD)

Rokovania, ktoré spresnia niektoré detaily, ešte prebiehajú, no základná koncepcia dodávok dreva pre ďalšie obdobie je už prijatá,“ povedal generálny riaditeľ podniku LESY Slovenskej republiky Marian Staník. Rozdielne názory má zväz a štátny podnik zatiaľ na garanciu výšky dodávok v druhom a ďalších rokoch trvania zmlúv. Rozdielne sú aj názory ohľadom informácií o výške porezu jednotlivých firiem. 

Spolupráca podniku LESY Slovenskej republiky a ZSD na príprave strednodobých zmlúv s uplatnením princípu spravodlivého prístupu k drevnej hmote je podľa zväzu základným kameňom budúceho rozvoja Lesnícko – drevárskeho komplexu na Slovensku. Zavedenie takýchto zmlúv bude konkrétnym naplnením rozhodnutia Vlády SR pre využitie potenciálu dreva ako strategickej suroviny pre ekonomiku SR.

LESY Slovenskej republiky doteraz podľa platnej obchodnej koncepcie podniku uzatvárali s dlhoročnými obchodnými partnermi štvrťročné, maximálne jednoročné zmluvy. Výnimkou boli strategické desaťročné kontrakty. Podnik aj naďalej počíta s využívaním otvorených elektronických aukcií dreva a s dodávkami pre malých regionálnych spracovateľov.
 
LESY Slovenskej republiky v roku 2016 dodali odberateľov 4,218 mil. m3 dreva, z toho na vývoz do zahraničia išlo 118.238 m3. Pre rok 2017 plánuje podnik zníženie dodávok dreva o 6% na 3,946 mil. m3.