Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

110. výročie založenia zverníc v Topoľčiankach· Budovanie zverníc určených nie len na chov, ale taktiež aj záchranu vzácneho druhu
· Lesníci prispeli k záchrane zubra hrivnatého, ktorému hrozilo vyhynutie
· Zubria zvernica ako významné lesnícke miesto a súčasť lesníckeho náučného chodníka

„Odštepný závod Topoľčianky patrí k najstarším lesníckym a poľovníckym organizáciám
na Slovensku. Aj táto tradícia prispela k tomu, že sa tento región stal v oblasti chovu, lovu zveri a turistických služieb vyhľadávaným zahraničnými aj domácimi návštevníkmi“, uvádza Marián Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. Organizovanie individuálnych poľovačiek a odborné doprovody poľovníckych hostí sa stali neodmysliteľnou súčasťou života pracovníkov Lesných správ Topoľčianky, Hrušov a Skýcov.

„Tohto roku, presnejšie 24. augusta, si pripomíname 110. výročie založenia zverníc v Topoľčiankach“, hovorí Milan Garaj, riaditeľ Odštepného závodu Topoľčianky. „Pripravili sme bohatý program, ktorý začína slávnostným otvorením v Zámku Topoľčianky o 9.30 h
a pokračuje prehliadkou Zubrej zvernice a Poľovníckeho zámku“.

Poľovnícke revíry Malá zvernicaVeľká zvernica sa rozprestierajú na ploche 11 867 ha. Obidva sú určené na chov jelenej, danielej, muflónej, srnčej a diviačej zveri. „Hospodárenie v nich je zamerané najmä na chov trofejovej zveri“, informuje Milan Garaj. K vybudovaniu zverníc došlo v októbri roku 1907, vrátane oplotenia o celkovej dĺžke necelých 100 km
a výškou tri metre. Pri vstupných bránach do zverníc boli zároveň vybudované horárne a strážne domčeky. Kým Veľká zvernica bola zameraná prevažne na chov jelenej zveri, v Malej zvernici sa sústreďovala danielia zver.

Najznámejším a najvýznamnejším zariadením Odštepného závodu Topoľčianky z hľadiska ochrany a zveľaďovania prírody je Zubria zvernica, lesníkmi založená v roku 1958. „Táto zvernica významne prispela k záchrane zubra hrivnatého, nášho najväčšieho cicavca, ktorý bol ešte pred pár rokmi zaradený do Červenej knihy ohrozených živočíchov“, uviedol Marián Staník. Zvernica bola pôvodne projektovaná na 12 zubrov, v súčasnosti ich v nej žije 27, vrátane nových prírastkov. „Aj z tohto dôvodu LESY Slovenskej republiky ponúkajú nadbytočné zvieratá na odpredaj, žiaľ záujem o kúpu je malý“, dodáva Marián Staník.

Chránená plocha Zubrej zvernice bola v roku 2008 vyhlásená za významné lesnícke miesto. V jej blízkosti bol vybudovaný lesnícky náučný chodník, ktorý vedie nenáročným terénom. Trasu tak zvládnu deti a menej zdatní dospelí návštevníci. Počas prechádzky verejnosť môže nahliadnuť do života tohto impozantného, v minulosti takmer vyhynutého tvora.

Banská Bystrica, 15. august 2017