Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik , Odštepný závod PrešovVerejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku : Stavebné práce: na ručné odstránenie porastov s odhadzovaním a odstránenie stromov s pr. 11-30 cm v d1,3m s odhádzaním v ochrannom pásme VN 226 V.Šariš v úseku ACI-A2 pre /VSD a.s./ v hodnote 2015,00 € bez DPH uchádzačovi Ján Oravec, Matice Slovenskej č.1, 083 01 Sabinov.