Objednávka lovu

Objednávka poplatkového lovu zveri

Lov pri uplatnení individuálnych cien:
 
 
Alebo lov pri uplatnení paušálnej ponuky:
Poľovný lístok a poistenie vybaviť:

 

Poplatkový lov zveri pri využití individuálnej alebo paušálnej ponuky sa riadi podľa podmienok a cien uvedených v platnom cenníku LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik.
Ako objednávateľ poľovníckej akcii súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely spojené s rezerváciou a pri poskytovaní služieb v poľovníctve pri LESY Slovenskej republiky, štátny podnik.