Objednávka lovu

Objednávka poplatkového lovu zveri

Právnym základom pre spracúvanie Vami poskytnutých osobných údajov v „Objednávke poplatkového lovu zveri“ je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (zákonná povinnosť) v zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.

Lov pri uplatnení individuálnych cien:

Poľovný lístok a poistenie vybaviť:

 

Poplatkový lov zveri pri využití individuálnej alebo paušálnej ponuky sa riadi podľa podmienok a cien uvedených v platnom cenníku LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik.
Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov v prostredí prevádzkovateľa LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sú Vám k dispozícii na tejto adrese.