Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

LESY SR zvýšia zisk za poľovnícke revíry viac ako 5 násobneV štátnom podniku Lesy Slovenskej republiky zavádzajú nový model starostlivosti o poľovné revíry. Po novom sa už nebudú prenajímať. Záujemcovia si môžu zakúpiť tzv. odpredaj odstrelu. Nový model bude pre Lesy SR znamenať radikálne vyššie príjmy. Z 23 revírov, v ktorých už bol tento model realizovaný, budú mať Lesy SR v roku 2019 zisk viac ako 500.000 €, v minulom roku to bolo 89.000 €. Nárast zisku tak predstavuje viac ako 570%.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik (Lesy SR) má vo svoje správe celkovo 103 poľovníckych revírov. V minulosti bola väčšina z nich prenajatá, častokrát na dlhé obdobie. V tomto roku sa skončili nájomné zmluvy v 31 revíroch.

V prvých 23  revírov už boli podpísané zmluvy na tzv. odpredaj odstrelu. Do konca roka 2018  prevezmú Lesy SR do svojej správy ďalších 8 revírov, v roku 2019 17. Dôvodom je ukončenie doby prenájmu.

„Lesy SR realizujú plánovaný odpredaj odstrelu v zmysle novej schválenej metodiky a koncepcie  vo svojich vybraných poľovných revíroch s prihliadnutím a implementáciou odporúčaných postupov vládou schváleného materiálu Koncepcie  rozvoja poľovníctva v SR. K dnešnému dňu sme získali 23 nových zmluvných dlhodobých partnerov , ktorých činnosť pri manažmente jednotlivých poľovných revíroch budeme náležite sledovať a vyhodnocovať“, povedal generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Ing. Marian Staník.

Lesy SR vysoko pozitívne hodnotia ochotu žiadateľov patrične prispievať k zveľadeniu daného poľovného revíru pri realizácii jednotlivých opatrení v zmysle predložených Plánov rozvoja poľovníckeho hospodárenia, ktoré výhľadovo nastavujú v drvivej väčšine aj spoluprácu s miestnymi komunitami, školami či záujmovými združeniami.

Finančné náklady spojené s realizáciou týchto činností na seba zmluvne prevzali počas celej doby platnosti zmlúv  naši  partneri , čo je ďalším ekonomickým bonusom k samotnej cene za odpredaj odstrelu.

Zároveň  tieto aktivity  prinášajú významný „nefinančný“ benefit pri budovaní stabilných partnerstiev so širokou verejnosťou a zároveň aj zvyšovanie úrovne povedomia laickej verejnosti o problematike poľovníctva a výkonu práva poľovníctva v SR, ktoré priamo súvisí aj s ochranou vzácnych druhov živočíchov a vzdelávaní mladých ľudí.

„Musím zdôrazniť, že po  zverejnení prvých ponúk a následne uzávierky došlých ponúk sme očakávali výrazne vyšší objem podaných žiadostí k jednotlivým poľovným revírom, no pravdepodobne vplyvom nastavenia našej cenovej politiky pre daný poľovný revír, ktorá vysoko presahovala doterajšie ročné príjmy Lesov SR za prenájom došlo k prirodzenej selekcii uchádzačov. Navyše okrem stanovenej ceny za odpredaj odstrelu bolo potrebné spĺňať ďalšie náročné kritériá,  ktoré vyhodnocovala externá odborná komisia“, doplnil Ing. Tomáš Klouček, obchodný riaditeľ Lesy SR.

Tlačová správa (PDF, 451 kB)