Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Senník karpatského typuNajčítanejšie články

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden starý senník...

V južnej časti Slanských vrchov, len pár stoviek metrov od tranzitnej obce Dargov sa rozprestiera malebná Bačkovská dolina. Jej územie bolo už v roku 1967 vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu najmä z dôvodu hniezdenia vzácnych dravcov a ďalších druhov vtákov. V súčasnosti je turisticky veľmi vyhľadávanou lokalitou, na prechádzkach tu často stretnete rodiny s deťmi, seniorov či majiteľov psov so svojimi štvornohými miláčikmi.

Na rázcestí pri vstupe do Bačkovskej doliny mohli okoloidúci turisti dlhé roky pozorovať starý senník, ktorý však, žiaľ, bol vo veľmi zlom technickom stave. Mal úplne zničenú strechu a celý bol obrastený krovím. Na skutočnosť, že sa jedná o unikát – senník karpatského typu – upozornila lesníkov z Odštepného závodu Sobrance jedna veľmi pozorná návštevníčka. Tá im porozprávala, o akú vzácnu a výnimočnú stavbu ide a poprosila ich o jej zachovanie. A tak bolo rozhodnuté: senník v Bačkovskej doline treba jednoznačne zachrániť!

 

Lenže ako? Nájsť dodávateľa, ktorý by bol ochotný urobiť práce za stanovených podmienok, nebolo vôbec také jednoduché. Sobraneckí lesníci totiž trvali na tom, aby si senník zachoval svoj pôvodný ráz a na jeho opravu boli použité drevené šindle. Strecha mala byť okrem toho aj naďalej posúvateľná, ako tomu bolo doposiaľ, a mala sa dať nastaviť do rôznej výšky.

Nakoniec sa ale ochotní a šikovní ľudia našli a mohlo sa pristúpiť k realizácii. Oprava senníka bola ukončená presne podľa plánu – v posledný novembrový deň roku 2020. Projekt obnovy bol financovaný z menovitých akcií Generálneho riaditeľstva LESY SR, š.p. - celkovo sa tu z týchto zdrojov investovalo 2.000 eur.

Okrem samotnej obnovy senníka na rázcestí Bačkovskej doliny lesníci z OZ Sobrance, LS Sečovce vykonali v uvedenej lokalite aj ďalšie práce. Zrealizovali terénne úpravy okolo senníka, nainštalovali tabuľu Les nie je smetisko a osadili aj drevené sedenie, ktoré vyrobil ich stolár.

Veľké poďakovanie preto patrí nielen dodávateľom, ale aj celému kolektívu Lesnej správy Sečovce – vedúcemu LS, technikom a vedúcim LO, pretože bez ich práce a pomoci by sa celá akcia obnovy unikátneho senníka nedala uskutočniť.

Veríme, že verejnosť bude obnovený senník využívať ako altánok a všetci turisti si v ňom počas svojich prechádzok Bačkovskou dolinou radi oddýchnu.

Lesu a turistike zdar!

                                                Ing. Lucia Miňová, PhD., Mgr. Lucia Čekovská