Chodník malých netopierov

Skupinka lesníckych náučných chodníkov sa začína rozrastať. Jej nový budúcoročný prírastok s dĺžkou 1,6 km a 15 infotabuľami vzniká v katastri obce Rákoš v okrese Revúca

Prvú aktivita vzniku Chodníka malých netopierov, vyvinulo Občianske združenie Rákošská cächa, ktorého členom a predsedom je Július Pavelko, technik na LS Ratková. Práve on sa rozhodol spomínaný chodník zrealizovať z dôvodu absencie náučného chodníka pre deti a mládež v danom regióne, a tým podporiť návštevnosť lesného spoločenstva deťmi a objavovanie všetkého, čo v lese môže byť (flóra, fauna, rozmanitosť terénu, pohyb, relax atď). Prvou hnacou silou bol úspešný projekt Nadácie Volkswagen Slovakia, z ktorého sa podarilo zrealizovať vytýčenie chodníka a zhotovenie piatich tabúľ o prírode, histórii regiónu ako aj o lesnej a vodnej problematike, a stavba mostíka cez miestny potok. Už v projekte sa počítalo s aktivitami lesnej pedagogiky v rámci štátneho podniku LESY SR. Projekt sa začal uberať ďalšou cestou, kde vznikla ochota a možnosť rozšírenia počtu infopanelov zzameraných na rôzne oblasti prezentované aktivitami lesnej pedagogiky, vstupnej brány, úpravy chodníka ako aj malého posedenia.

Chodník sa nachádza v katastri obce Rákoš, okr. Revúca. V obci, priamo za hájenkou , začína vstupnou bránou z agátového dreva a začiatok trasy kopíruje turistickú trasu z Rákoša na vrch Železník. Prvý infopanel, je kombinácia tabúľ z oboch projektov a pojednáva o drevinách všeobecne. Po ďalších metroch prichádzajú návštevníci k zabezpečeným banským dielam, ktoré ukrývajú tisícové kolónie vzácnych netopierov. Odtiaľ pochádza aj názov chodníka, i keď názov „malých netopierov“ sa nemyslí na druh netopierov, ale na malých návštevníkov, ktorých chceme zasvätiť do života týchto vzácnych živočíchov.

Chodník prechádza členitým lesným terénom, aby si deti odskúšali rôzne typy krajiny, preto k ďalšiemu infopanelu si vyšlapú strmým terénom do najvyššieho bodu chodníka, na miesto niekdajšieho pálenia dreveného uhlia – na milier, kde sa nachádza tabula o uhliarstve. Odtiaľ sa starou uhliarskou cestou klesá do doliny potôčka Rakyš, popri infopaneloch o hubách, vtáctve, vode, lesných znakoch atď.

Chodník je v štádiu dostavby, v ktorom budú umiestnené ďalšie tabule v rámci lesnej pedagogiky. Práve tu bude možné realizovať nielen rôzne vedomostné, ale aj pohybové aktivity v rámci lesnej pedagogiky. Väčšina tabúľ je rozmiestnená blízko rôznych lesných komunikácii. Po ukončení prvej etapy bude mať chodník 1,6 km, návštevníkov bude lákať desiatimi stanovišťami a 15 infotabuľami. V pláne je aj druhá etapa, ktorá by predlžila chodník na dĺžku 3 km a obohatila by trasu problematiku o lúčneho spoločenstva, včelárstva, miestnu oddychovú zónu a poľovnícke aktivity.

Prvá etapa sa ukončí v auguste 2019. Zahájiť „éru“ náučného chodníka plánujeme s deti a školskou mládežou v mesiaci september a priali by sme si, aby v tom čase už bola vyhotovená tematická ilustrovaná mapka danej trasy.

EV, OZ Revúca