Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

MemorandáLesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Pod pojmom memorandum si môžeme predstaviť písomnú správu, ktorá sa v poslednom období čoraz viac objavuje v obchodnom styku. V rámci nej vyjadrujú zúčastnené strany ochotu podieľať sa na spoločne dosahovanom cieli. V medzinárodných vzťahoch je to písomný záznam s výkladom otázok, tvoriacich predmet diplomatického rokovania.