Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Súčasné sucho negatívne ovplyvňuje vitalitu lesovSv. Anton, Topoľčianky 04.08.2022

  • Viaceré stromy vplyvom extrémneho sucha strácajú a zhadzujú listy, sú náchylnejšie na poškodenie, sucho neprospieva ani mladinám
  • Štátni lesníci sa v spolupráci s SHMÚ zapojili do projektu Intersucho

Dlhodobo pretrvávajúce suché počasie v roku 2022 a extrémne vysoké teploty v letných mesiacoch môžu negatívne ovplyvňovať vitalitu lesov. Nejde pritom iba o priaznivé podmienky pre šírenie podkôrneho hmyzu a oslabenú obranyschopnosť drevín, vplyv vysokých teplôt sa začína  prejavovať už aj v mladých lesných porastoch, v ktorých je možné pozorovať vädnutie listov a chradnutie.

Na celom území Slovenska, ktoré je v správe štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, registrujeme problémy s teplom a suchom. Južné expozície sú na tom prirodzene horšie ako severné. Rozsah tepla a sucha už ovplyvňuje všetky druhy drevín. Dokonca aj pionierske dreviny ako napríklad breza, výrazne strácajú olistenie, žltnú a opadávajú ako na jeseň.

„Aj keď celkový rozsah škôd budeme vedieť spočítať až na jar budúceho roka, už teraz je zrejmé, že dreviny majú menší prírastok, mení sa farebnosť listov, a napríklad aj v poraste masívu Sitno nad Banskou Štiavnicou to vyzerá ako na jeseň,“ konštatuje technik Lesnej správy Antol Peter Chytil.

Problémy evidujú aj na Lesnej správe Hrušov. Jej vedúci, Jozef Paulenka: „odhadujem, že straty z jesenného zalesňovania sa na našej lesnej správe môžu pohybovať na úrovni 90 percent. Sadenice boli na jar plné života, teraz vyzerajú, ako keby ich spálilo. Mladé lesné porasty chradnú a dospelé buky sú bez listov.“

Takýto plošný a dlhotrvajúci stres môže mať na zdravotný stav lesných porastov dlhodobé účinky a negatívne prejavy budeme pravdepodobne registrovať aj v budúcom roku. Ďalší nepriaznivý faktor je ten, že tento rok je semenným rokom a rodia aj veľmi mladé stromy, čo ich oslabuje. Ak nepríde ochladenie a stabilné zrážky, budeme pravdepodobne svedkami výraznejších poškodení lesných porastov.

 „Je dôležité si uvedomiť, že klimatická zmena so sebou prináša aj zvýšené požiadavky na odborný manažment lesných porastov. Prírode blízke hospodárenie, zadržiavanie vody v krajine a druhovo zmiešané porasty sú cestou do budúcnosti pre prírodu i spoločnosť,“ pripomenul generálny riaditeľ LESOV SR Ján Marhefka.

Všetky lesné správy štátneho podniku sa zapojili do projektu Intersucho. Na týždennej báze sa hodnotia určené parametre, ako napr. pôdna vlhkosť, vodná bilancia v čase, zásoba vody v lesných porastoch, dopady sucha na výsadbu a mladé lesné porasty vrátane krátkej týždennej charakteristiky na záver. Výsledkom pravidelného celoslovenského monitoringu sú mapy znázorňujúce aktuálny stav sucha s dopadom na lesy v  stanovenom časovom intervale, ktoré je možné vidieť na stránke www.intersucho.sk Tie slúžia ako podklad k vyhodnoteniu priebehu sucha podľa lokalít a reálnych škôd, ktoré sú spôsobené suchom. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 644 kB) 

sucho 2022