Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Sto rokov semenárstva a škôlkarstva v štátnych lesochBanská Bystrica 08.09.2023


Za účasti zástupcov všetkých významných vedeckých lesníckych inštitúcií a lesníckeho školstva na Slovensku a taktiež v Českej republike včera svoju storočnicu oslávil špecializovaný závod LESOV Slovenskej republiky – Odštepný závod Semenoles.


Medzi najvýznamnejších hostí patrili:
Generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva - Tibor Jančok,
Generálny riaditeľ LESOV SR - Ján Marhefka,
Generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra - Peter Balogh,
Generálny riaditeľ Lesov ČR - Dalibor Šafařík,
Zástupca Ministerstva zemědělství ČR - Vlasta Knorová.


Po úvodných príhovoroch sa zúčastnení oboznámili s bohatou históriou tohto špecializovaného závodu, ktorá s určitosťou siaha aj do hlbšej histórie pred rokom 1923. „Oslávenec“ prežil bez prerušenia plnenia svojich úloh všetky krízy a turbulencie, nevynímajúc tie počas vojnových rokov. To, že sa bez zmeny prioritného zamerania zachoval dodnes, svedčí o jeho jedinečnosti a nenahraditeľnosti aj v budúcnosti.


V období meniacej sa klímy je aktuálnou úlohou zabezpečiť trvalú udržateľnosť pri obhospodarovaní lesov formou včasnej a kvalitnej obnovy lesných porastov. Tieto požiadavky je možné splniť iba formou dopestovania druhovo a geneticky vhodného sadbového materiálu. Napriek znižujúcej sa požiadavke na množstvo sadeníc vplyvom zvyšovania podielu prirodzenej obnovy v lesných porastoch význam semenárstva a škôlkarstva neklesá. Skôr naopak, jeho význam a dôležitosť rastie a bude do budúcna v exponovaných oblastiach zohrávať podstatnú úlohu pri zachovávaní lesnatosti a zabezpečení všetkých ekologických funkcií lesa v reakcii na elimináciu negatívnych dôsledkov meniacej sa klímy.


Aktuálne závod prechádza optimalizačným procesom, výsledkom ktorého má byť prebudova existujúceho OZ Semenoles na moderný škôlkarský závod vybavený špičkovou technológiou, ktorý okrem produkcie požadovaného množstva kvalitného sadbového materiálu bude výraznou mierou pôsobiť aj v oblasti vedy a výskumu.

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 532 kB)

OZ Semenoles