Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Hrad Dobrá VodaNajčítanejšie články

Majestátna zrúcanina hradu ukrytá uprostred Malých Karpát, ktorý chránil dôležitú obchodnú cestu vedúcu zo slobodného kráľovského mesta Trnava na sever Moravy. Je súčasťou obrannej línie – reťaze hradov tiahnucich sa Karpatami, počnúc hradom Devín. Dnes už jeho sláva vybledla, ale jeho veľkosť dáva tušiť, že musel patriť medzi tie významnejšie.

Poloha: Obec Dobrá Voda spolu s hradom ležia v horskej kotline Malých Karpát, približne 26 km severne od Trnavy. Do obce vedie odbočka z hlavnej cesty E 502 Trstín – Vrbové, ktorá sa odpája v Dechticiach. V centre obce pred kostolom je križovatka turistických ciest, ktorá je východiskom značeného chodníka na hrad. Červená turistická značka vedie miernym stúpaním cez miestny cintorín a les až k rázcestiu pri hrade, kde začína odbočka k zrúcanine. Iná, neznačkovaná cesta, prechádza od kostola cez obec a ďalej údolím po asfaltovej ceste okolo hradného vrchu k rázcestiu, kde sa odpája chodník stúpajúci po miernom západnom svahu hradného kopca. Ďalší prístup je od rekreačného zariadenia Podmariáš. Všetky sú nenáročné. Výstup na hrad trvá približne 30 minút.

Dispozícia a stavebný vývoj: Pohľadu na hrad dominujú dve veže. Nevznikli súčasne. Najstarší hrad, ktorého vybudovanie sa predpokladá ešte pred rokom 1300, tvorila tzv. Východná veža s opevnením horného hradu. Postupne pribudlo Východné predhradie, ktoré pričlenilo strategický výčnelok nad dolinou do objektu hradu. Koncom 14. až začiatkom 15. stor. horný hrad nadobúda finálne kontúry. Pribudla západná veža a medzi nimi veľký štvorposchodový palác. Tak sa pôvodne zrejme rozsahovo neveľký hrad významne rozširuje. V 15. stor. taktiež pokračovalo rozširovanie opevnenia hradu a tak pribudlo západné predhradie so vstupnou vežou. Tá mala padaciu mrežu a vstupný most s otočnou nástupnicou ponad tzv. vlčiu jamu. Po odistení bola teda vratká a sťažovala vstup dobyvateľom. Pozdĺžny tvar hradu z leteckej snímky ešte aj dnes pripomína veľký parník s dvomi komínmi. S nástupom strelných zbraní vznikla potreba oddialenia tejto hrozby pričlenením sedlovej roviny z južnej strany ku hradu, a tak máme tretie - južné predhradie s obrannými kruhovými baštami.

História: Počiatky hradu spadajú do obdobia masovej výstavby hradov v druhej polovici 13. a začiatkom 14. stor.. Za jeho zakladateľa sa považuje šľachtic Aba, zvaný Pekný alebo Veľký. Bol spojencom mocného muža tej doby – Matúša Čáka. Ten po jeho smrti sa snažil hrad získať obliehaním i vydieraním, o čom svedčí séria listín komunikácie s posádkou hradu z jesene 1316. Zrejme hrad aj napokon získal, lebo po Čákovej smrti hrad prechádza do vlastníctva kráľa na 80 rokov. Roku 1394 kráľ Žigmund hrad daroval spolu s panstvom Stiborovi zo Stiboríc. Do panstva vtedy patrilo desať dedín. Po Stiborovi mladšom hrad prechádza do rúk ďalšieho významného rodu Orságovcov. Ďalej hrad vlastnili Ungnádovci, dedením a priženením Erdödiovci, časti hradu neskôr vlastnili Lippajovci a Coborovci. Poslednými majiteľmi hradu boli Pállfyovci. Pôvodne sa myslelo, že zánik hradu súvisel s veľkým požiarom v r. 1762. Novoobjavená maľba Jozefa Lipperta z r. 1797 však ukazuje čulý ruch na hrade. Presné zobrazenie mnohých detailov, ktoré možno stále na hrade vidieť, dáva tomuto obrazu punc hodnovernosti aj v tých častiach, ktoré medzičasom zanikli. Hrad Jozefovi Pálffymu znárodnil Československý štát v r. 1920 a od r.1993 je jeho majiteľom Slovenská republika.

Súčasný stav: Hrad Dobrá Voda a kultúrna pamiatka. Areál hradu sa rozkladá na parcele E, ktorá je v katastri nehnuteľností vedená ako zastavaná plocha. Vlastníkom parcely je štát a správcom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik. Hrad leží v CHKO Malá Karpaty a zároveň je súčasťou Prírodnej rezervácie Slopy.

Na hrade od r. 2004 pôsobili skauti. Začali hrad čistiť od náletov, vybudovali terénne schodíky a prehliadkový okruh pre turistov. Od r. 2007 na hrade vyvíja činnosť občianske združenie RENOVA. Hrad zamerali a začali so stavebnými prácami, ktorých cieľom je statické zaistenie hradu. Dodnes dokázali realizovať viacero významných zásahov, ako stabilizáciu západnej veže, či opravu torza vstupnej brány do západného predhradia aj s komplexným archeologickým výskumom. Na hrade pribudli bezpečnostné zábradlia, hrad pravidelne kosia a starajú sa oň. V súčasnosti združenie realizuje rekonštrukciu Východnej bašty a veľkého zrúteného  múru horného paláca. Práce postupujú podľa statického pasportu podľa vytýčených priorít. Pamiatkármi sú ich práce oceňované ako veľmi citlivo realizované a vo výbornej kvalite. Hrad je od roku 2009 v prenájme občianskeho združenia „Hrad Dobrá Voda“, ktoré je však v registri združení zaradené medzi poľovnými združeniami a ani na hrade pracovnú aktivitu nevykonávajú.

MS