Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Keď sa k nám hosť vracia viac ako 40 rokov...Najčítanejšie články

Ak o niečom hovoríme, že má dlhoročnú tradíciu, tak v tomto článku Vám chceme priblížiť príbeh 81. ročného poľovníckeho hosťa z Nemecka menom Klaus Ulrich Stricker, u ktorého to platí dvojnásobne. Vrátil sa k nám  nepretržite už na 41. poľovnícku sezónu.

Počas tohtoročnej jelenej ruje v poľovnom revíri Gader, ktorý obhospodaruje vo svojej réžii odštepný závod Žilina, som považoval za povinnosť a česť s týmto pánom spraviť rozhovor a priblížiť tak aspoň časť z mnohých zážitkov a skúseností prežitých v poľovných revíroch štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. Jeho nadšenie, po mojej otázke či s takýmto rozhovorom súhlasí, bolo skutočne veľké, povedal by som až jemne emotívne.

Ako prvé ma zaujímalo, čo bolo tým spúšťačom, ktorý ho nasmeroval navštíviť práve štátny podnik LESY SR v jeho vtedajšom organizačnom členení, za účelom poplatkového lovu.

Asi na sekundu sa zamyslel a pohotovo odpovedal, že ako mladý poľovník začal poplatkovo poľovať v Maďarsku, ale po nekorektnom prístupe a zlých skúsenostiach s maďarským personálom spoluprácu ukončil. V sezóne 1977/1978 sa rozhodol skúsiť poľovačku práve na Slovensku aj napriek tomu, že vo svojom rodnom meste Idstein má od roku 1968 prenajatý poľovný revír o výmere 600 ha, ktorý je veľmi dobre zazverený jeleňou, srnčou a diviačou zverou.

Jeho prvé kroky smerovali na východ Slovenska, kde na OZ Rožňava poľoval tri sezóny. V sezóne 1979/1980 poľoval na OZ Sobrance v okolí Slanca, kde tak isto strávil tri sezóny a následne jednu sezónu poľoval v okolí Babej Hory na OZ Námestovo.

Do poľovného revíru Gader, ktorý spravoval vtedajší Odštepný lesný závod Mošovce pod vedením riaditeľa Ing. Miroslava Holienčíka, zavítal v roku 1984. V Gaderskej doline ho zaujala predovšetkým príroda vo svojej jedinečnej podobe, s pestrým druhovým zastúpením živočíchov a rastlín. Veľmi rád spomína na nasledujúcu sezónu v roku 1985, kde sa mu počas jelenej ruje na jednej z vychádzok podarilo uloviť jedného z prvých vlkov v Gaderskej doline a jeho prvého v živote. Po tom, ako sa túto správu dozvedeli pastieri ovčích stád, doniesli mu zo svojich salašov ako prejav vďaky , 28 kilogramov poctivého ovčieho syra.

Postupom rokov, kedy sa pravidelne vracal do Gaderskej doliny, začal na tieto poľovnícke akcie prizývať aj svojich známych, medzi ktorých neodmysliteľne patril aj pán Rudolf Albert Kuhn, familiárne volaný Rudi. Tento nás bohužiaľ v roku 2018 navždy opustil vo veku 70 rokov. Tieto poľovnícke skupiny za roky poľujúce v Gaderi odlovili viac ako 200 jeleňov. Samotný pán Klaus tu má úspešne odlovených okolo 50 z nich. Najsilnejšieho, presahujúceho bodovú hodnotu 200 bodov CIC. Neoddeliteľnou súčasťou jeho poľovníckych návštev je každoročne aj jeho manželka Brigitta, inak vynikajúca kuchárka,  ktorá mu je veľkou oporou. Dokonca v sezóne 2018/2019 sa už tri mesiace po vážnej operácii srdca zúčastnil jelenej ruje, kde sa mu podarilo odloviť ,,slušného,, jeleňa na vzdialenosť 265 metrov. Ako budúceho nástupcu a pokračovateľa dlhej tradície poľovníckych akcií v našej spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, vychováva tiež vnuka Mattea, ktorý sa po vzore starého otca s pokorou dostáva do tajov poľovníctva a stáva sa z neho zanietený poľovník a milovník prírody.

Klaus ďalej s nadšením rozpráva, ako sa každoročne rád vracia v novembri na lov netrofejovej zveri, ktorú si aj so zverinou odkupuje a v rámci akcie podobnej našim vianočným trhom so skupinou kolegov ponúka vo forme rôznych výrobkov na predaj. Následne všetok utŕžený zisk, čo predstavuje v priemere 5 až 7 tisíc uer,  venuje na detské domovy, nemocnice a organizáciám charitatívneho druhu.

Na otázku, či sa počas tých dlhých rokov stala aj nejaká nepríjemná udalosť a aké negatíva za svojho pôsobenia v tomto revíri vníma odpovedal, že len raz sa už spomínanému Rudimu, pri večernom zostupe strmým terénom pošmyklo a vážne si zranil koleno. Toto zranenie si po transporte vyžadovalo akútnu operáciu v Martinskej nemocnici, kde sa vďaka vynikajúcim lekárom mohol Rudi zúčastniť lovu hneď nasledujúcu poľovnícku sezónu. Ako negatívum považuje enormne sa zvyšujúci počet turistov aj mimo vyznačených chodníkov a premnoženie veľkých šeliem, hlavne vlkov, čoho priamym následkom je výrazný pokles jelenej populácie. Jej súčasný stav v pohorí Veľkej Fatry je výrazne nižší, ako keď začal tieto lokality navštevovať pred 40 rokmi.

Dokonca na Klausov podnet, bolo v revíri vybudovaných aj niekoľko poľovníckych posedov či chodníkov, ktoré medzi miestnymi lesníkmi zľudoveli aj svojimi názvami, ako napríklad Klaussitze, Klausov chodník a podobne.

Na záver by som chcel snáď len popriať pánovi Klausovi ešte veľa rokov prežitých v pevnom zdraví a veľa príjemných poľovníckych zážitkov v prostredí, v ktorom sa cíti dlhé roky tak dobre.

,,LOVU ZDAR!  WAIDMANNSHEIL!?

Text, foto: Ing. Miroslav Plavý, OZ Žilina