Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Obchodné verejné súťažeCieľom obchodnej verejnej súťaže (OVS) je zabezpečiť spravodlivý a transparentný proces, ktorý zabezpečí všetkým zúčastneným stranám rovnakú šancu získať obchodný kontrakt. Štátny podnik LESY SR využíva formu obchodných verejných súťaží napríklad v oblastiach:

  • Predaj prebytočného hnuteľného majetku 
  • Predaj prebytočného nehnuteľného majetku 
  • Prenájom majetku 
  • Poľovníctvo - výber užívateľa poľovného revíru
  • Predaj dreva na pni

 

Obchodné verejné súťaže – obálková forma:

 

Obchodná verejná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Rimavská Baňa, k.ú. Brezno, k.ú. Lučenec, k.ú. Lakšárska Nová Ves, k.ú. Pača

 

 

 

 

Archív obchodných verejných súťaží - obálkovou formou

Obchodné verejné súťaže – e-aukcie:

FILTER

timestamp Dátum - Čas eauctionId Názov Vyhlasovateľ auctionPromoter Stav Možnosti