Ukončené

Ukončené verejné obchodné súťaže

 

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Krompachy, k.ú. Švedlár a k.ú. Stará Voda

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Machulince, k.ú. Tomášovce a k.ú. Sečovce

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Malacky, k.ú. Uhrovec a k.ú. Horná Lehota

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Krompachy, k.ú. Priekopa, k.ú. Opatová

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Malacky a k.ú. Pohorelá

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Lazany, k.ú. Čifáre, k.ú. Ruská Bystrá a k.ú. Krompachy

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Silická Brezová, k.ú. Uhrovec, k.ú. Heľpa

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Bohunice, k.ú. Opatová a k.ú. Širkovce

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Krompachy a k.ú. Petrovce

OZ Sever - Verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sever, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni - LS Púchov

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Čifáre a k.ú. Stupava

OZ Gemer - Verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni pre obchodný celok Jelšava - LO Hanová

OZ Gemer - Verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni pre obchodný celok Revúca - LO Revúca

OZ Gemer - Verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni pre obchodný celok Sirk - LO Sirk

OZ Sever - Verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Sever, vyhlasuje obchodnú verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni pre obchodný celok Prečín (OZ Sever, LS Považská Bystrica, LO Zákopa).

Verejná obchodná súťaž na predaj dreva na pni

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni pre nasledovné obchodné celky: Predaj dreva na pni LS Vígľaš- OC 2 Lohyňa- 2.kolo

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni- LS Mútne - OC Grúniky

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni- LS Mútne - OC Bučina

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni- LS Mútne - OC Radig