Ukončené

Ukončené verejné obchodné súťaže

 

Obchodná verejná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Palota, k.ú. Rovné, k.ú. Horná Štubňa a k.ú. Pružina

Obchodná verejná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Teplý Vrch, k.ú. Valča, k.ú. Jelenec, k.ú. Veľký Horeš, k.ú. Lazy pod Makytou

Predaj dreva na pni – LS Krám – OC Šánsko

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka Horehronie, OVS „Predaj dreva na pni – LS Krám – OC Šánsko“

Predaj dreva na pni – LS Krám – OC Obrubovanská

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka Horehronie, OVS „Predaj dreva na pni – LS Krám – OC Obrubovanská"

Predaj dreva na pni – LS Krám – OC Medveďovo

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka Horehronie, OVS „Predaj dreva na pni – LS Krám – OC Medveďovo"

Predaj dreva na pni – LS Krám – OC Korytárska

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka Horehronie, OVS „Predaj dreva na pni – LS Krám – OC Korytárska"

Predaj dreva na pni – LS Šaling – OC Sedmák

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka Horehronie, OVS „Predaj dreva na pni – LS Šaling – OC Sedmák“

Predaj dreva na pni – LS Šaling –OC Kýčerná

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka Horehronie, OVS „Predaj dreva na pni – LS Šaling –OC Kýčerná“

Predaj dreva na pni – LS Šaling – OC Čierna dolina

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka Horehronie, OVS „Predaj dreva na pni – LS Šaling – OC Čierna dolina"

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Krompachy, k.ú. Švedlár a k.ú. Stará Voda

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Machulince, k.ú. Tomášovce a k.ú. Sečovce

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Malacky, k.ú. Uhrovec a k.ú. Horná Lehota

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Krompachy, k.ú. Priekopa, k.ú. Opatová

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Malacky a k.ú. Pohorelá

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Lazany, k.ú. Čifáre, k.ú. Ruská Bystrá a k.ú. Krompachy

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Silická Brezová, k.ú. Uhrovec, k.ú. Heľpa

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Bohunice, k.ú. Opatová a k.ú. Širkovce

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Krompachy a k.ú. Petrovce

OZ Sever - Verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sever, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni - LS Púchov

Verejná obchodná súťaž na predaj majetku

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností v k.ú. Čifáre a k.ú. Stupava