Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

ČlánkyNajčítanejšie články

Reanimácia opatrení na ochranu lesa

Prinášame pohľad na opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov v minulosti, prieskumu ochrany lesov, prieskumu poľovného hospodárenia, na základe skúseností i názorov Doc. Ing. Jozef Konôpku, CSc..

25.06.2019

Voglov chodník

Pravdivý príbeh, ktorý sa začal písať v období pred prvou svetovou vojnou, nie je prezentáciou fašizmu, ale úzko súvisí s históriou Telgártu, s dejinami poľovania na hornom toku Hrona, ktoré sú srdcovými záležitosťami autora príbehu.

20.06.2019

Telgárt

Študijnou cestou po prírodných a prírode blízkych lesoch

Lesnícky náučný chodník Počúvadlo a prírode-blízke objekty PRO SILVA, ktoré už dlhé roky manažujú lesníci z LS Pukanec, krásy Dobročského pralesa a mnohé iné, mala možnosť spoznať viac ako päťdesiatka lesníkov z maďarsko-slovenského pohraničia.

18.06.2019

Zvernica Betliar doplnila sústavu významných lesníckych miest

Svoju históriu začala písať už v roku 1885 na rozlohe 575 ha a počas Poľovníckych dní v Betliari sa stala 51. významným lesníckym miestom.

15.06.2019

Betliar

Poľovnícke dni v Betliari

Predstavenie génovej základne Volovské vrchy, ktorú tvorí komplex režijných revírov OZ Košice a OZ Rožňava s celkovou výmerou 36.602 hektárov, bolo len jednou súčasťou Poľovníckych dní v Betliari, ktoré sa konali 14.-15.6.2019.

14.06.2019

Betliar

Ručné kosenie horských lúk v Slovenskom raji

V rámci projektovej aktivity „Zabezpečenie zachovania ekologických väzieb, zamedzenie prieniku nepôvodných druhov, spomalenie degradácie prírody a hodnôt krajiny“, zorganizoval OZ Prešov 13.-14.6.2019 ručné kosenie horských lúk v Národnom parku Slovenský raj.

13.06.2019

NP Slovenský raj