LESY SKI CUP 2021/2022

S ročným odkladom sme zrealizoval tiež piaty, jubilejný ročník. Ten začal 22.1.2022 a ukončený bol 26.2.2022. Na druhom preteku na Donovaloch sme zaznamenali rekordný počet účastníkov a to až 446. Celkovo sa piateho ročníka zúčastnilo 603 pretekárov vo 12 kategóriách. Mená tých najlepších a ich klubovú príslušnosť si môžete pozrieť v priloženej tabuľke. A my sa už teraz tešíme na ďalší ročník, ktorý už hádam nebude poznačení pandémiou COVID 19.

Preambula

Lesy Ski Cup – Horehronská liga v zjazdovom lyžovaní (ďalej ako LSC-HLZL) je nezisková záujmová skupina štyroch občianskych združení s podporou partnera LESY Slovenskej republiky, š. p., v rámci projektu Lesná pedagogika, ktorého poslaním je budovanie verejnej mienky v prospech lesníctva a vytváranie pozitívneho vzťahu verejnosti, najmä mladej generácie k lesu. Z pohľadu športového poslania cieľom záujmovej skupiny je výuka lyžovania, rozvoj lyžiarskych odvetví a podpora talentovanej mládeže v lyžovaní. LSC-HLZL ako záujmová skupina, v partnerstve so Zväzom slovenského lyžovania, sa zameriava na všeobecný rozvoj lyžovania vrátane športu pre všetkých organizovaním regionálnej súťaže detí a mládeže v zjazdovom lyžovaní so zameraním na školskú mládež 1. a 2. stupňa najmä v regióne Horehronia a širšom okolí. Podujatia skupiny sú otvorené pre širokú verejnosť a presahujú rámec vekovej kategórie 16 rokov a menej.

.....