Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Stretnutie výboru Pro Silva Slovakia na OZ Prešov v r. 2019Výbor Pro Silva Slovakia sa dňa 22. 5. 2019 stretol na terénnych ukážkach, ktoré pripravili pracovníci OZ Prešov v objekte Pro Silva Kráľovčík na LS Hanušovce. Ústrednou témou bolo oboznámiť sa s výsledkami prírode blízkeho obhospodarovania lesa v prostredí bukových porastov s prímesou duba a cenných listnáčov za obdobie uplynulých 15 rokov, posúdiť stav porastov, nastavenie hospodárskych opatrení v novom PSL pre r. 2018-2027 a perspektívu ich ďalšieho vývoja.
Odborný program pripravili a sprievodcami akcie boli pestovateľ OZ p. Miroslav Kováč a vedúci lesníckeho obvodu p. Pavol Verčimák.

Písomný sprievodca akciu k dispozícii tu.