Otváracie hodiny, vstupné

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke a drevárske múzeum

Námestie SNP č. 22/33

960 01  Zvolen

Otvorené utorok - piatok, nedeľa od 9.00 do 17.00 hod.

Posledný vstup na prehliadku výstav a expozícií múzea o 16.30 hod.

Hromadné návštevy prosíme nahlásiť vopred:

Ing. Ivan Mesároš, email: ivan.mesaros@lesy.sk , telefón +421 918 828 710

VSTUPNÉ

 (Uvedené jednorazové vstupné je stanovené na osobu s DPH)
                                             

Základné vstupné: 2,00 €

- prehliadka všetkých výstav:

 

Zľavnené vstupné: 1,00 €

- prehliadka krátkodobej výstavy

- žiaci a študenti všetkých stupňov škôl

- rodiny s deťmi do 15 rokov (doprovod max. 2 dospelí)

- držitelia karty ISIC

- poberatelia dôchodku

- návštevník v rámci organizovanej skupiny (10 a viac návštevníkov)

 

Tvorivé dielne: 0,50 €

- pre deti predškolského veku

- pre žiakov a študentov všetkých stupňov škôl sú tvorivé dielne v cene vstupného

 

Vstup zdarma:

- pre deti v predškolskom veku

- pre zdravotne ťažko postihnutých

- pre držiteľov preukazov na bezplatný vstup, napríklad ZMS

- pre držiteľov novinárskeho preukazu

- pre doprovod žiakov a študentov všetkých stupňov škôl v rámci organizovanej skupiny

 

Fotografovanie vo výstavných priestoroch: 1,00 €