Výstavy

SRDEČNE VÁS POZÝVAME
na výstavu TETROVOVITÉ.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pripravuje v poradí už ôsmy rok výstavu venovanú niektorému významnému obyvateľovi našich lesov. Témou tohtoročnej výstavy bude skupina veľmi atraktívnych vtákov, ktorá je jednoznačne pýchou našej prírody. U nás žijúce kurovité vtáky zaradené do čeľade tetrovovitých sú predmetom mnohých diskusií jednak odborníkov, ale tešia sa aj záujmu všetkých obdivovateľov našej fauny. Návštevník sa dozvie zaujímavé poznatky o správaní, o potrave či o ideálnom biotope Tetrova hlucháňa i Tetrova hoľniaka. Nebude chýbať ani menej nápadný a menej známy Jariabok hôrny. Diorámy imitujúce prírodné prostredie a dermoplastické preparáty, budú doplnené fotografiami a textom, ktorý podá podrobné informácie o tejto čeľadi. 

V prípade záujmu Vám bližšie informácie poskytne autor výstavy: Ing. Ivan Mesároš, 0918 828 710, ivan.mesaros@lesy.sk

 

 

 

Ako sa hrali naši

Výstava predstavuje výber z unikátnej zbierky historických hračiek z depozitárov Múzea mesta Bratislavy. Kurátorka zbierky a autorka výstavy Mgr. Marta Janovíčková vybrala podstatnú časť hračiek detí z bratislavských domácností z obdobia od druhej polovice 19. do konca 20. storočia, ktoré návštevník uvidí na výstave ako autentické exponáty. Výstava je pozvánkou do sveta detí a ukážku toho ako sa hrali generácie pred nami a súčasne odovzdáva významné posolstvo dospelým aj deťom: Spomínajte a rozprávajte sa so svojim potomstvom! Deti, mladí ľudia, načúvajte trpezlivo svojim rodičom a prarodičom, počúvajte príbehy starších. Spoznáte ich v úplne inom svetle, získate inšpirácie, múdrosť a neraz pochopíte historické súvislosti. Súčasťou výstavy je aj interaktívny kútik so zväčšeninami niektorých hračiek. Výstava potrvá do 25.03.2023.