Výstavy

 

Dnes sme sprístupnili zaujímavú výstavu
K A M E N N Ý  H E R B Á R

Výstava je zapožičaná z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, predstavuje výber treťohorných skamenených rastlín, starých 13 – 14 miliónov rokov, výnimočne dobre zachovaných v podobe listov, plodov, vetvičiek a časti kmeňov. Medzi dvomi stovkami exponátov fosílnej flóry sa nachádza mnoho vyhynutých či exotických druhov rastlín.

Výstava potrvá do 23. 3. 2024.

Ste na ňu srdečne pozvaní.

V prípade záujmu vám viac informácií poskytne: 
?Ing. Helga Šlenkerová; +421918828171; Helga.Slenkerova@lesy.sk

≈≈≈≈≈

P R Í B E H   K A M Z Í K A

Témou výstavy je Kamzík vrchovský, ktorý sa u Slovenskej verejnosti teší veľkej popularite. Verejnosť nemá podrobnejšie informácie o spôsobe života kamzíka, o jeho jedinečnosti, o jeho pôvode, o rozšírení kamzíkov v Európe a vo svete.
Srdečne pozývame na výstavu, ktorá podrobnejšie prezentuje viaceré populácie kamzíka na Slovensku, podrobnejšie informuje o populačnej dynamike tohto druhu, prírodných procesoch a možnostiach jeho ochrany. Tiež prezentuje jedinečný príbeh o záchrane vzácneho endemického tatranského poddruhu. Rozpráva o nadšení, obetavosti ale hlavne znalostiach a skúsenostiach tých, ktorí sa na záchrane kamzíkov podieľali. Ku každému vzácnemu živočíchovi sa viaže aj príbeh niektorej známej historickej osobnosti.
Knieža Hohenlohe a jeho panstvo v Tatranskej Javorine, častokrát žiaľ opradené výmyslami a mýtmi, je príkladom starostlivosti o zver, príkladom ochrany prírody a poľovníckej etiky.
Okrem faktov uvedených v textoch a popisoch výstavy a okrem fotografií, si návštevník pozrie diorámy s dermoplastickými preparátmi, imitujúce životné prostredie kamzíka.
Charakter výstavy je v prvom rade edukačný, ale jej cieľom je tiež podnietiť záujem a vytvoriť estetický zážitok návštevníka.
Výstava potrvá do 11. 5. 2024.

V prípade záujmu vám viac informácií poskytne: 
Ing. Ivan Mesároš; +4210918828710; ivan.mesaros@lesy.sk