Výstavy

 

Základná umelecká škola Nádvorná 3366/10 vo Zvolene, ktorá vznikla ako mestská hudobná škola, oslávi v novembri 2019 sté výročie svojej pôsobnosti. História zaznamenala jej vznik 1. novembra 1919, v tento deň sa začala výučba. Za sto rokov jej existencie boli založené ďalšie umelecké odbory. V súčasnosti pôsobia na škole štyri odbory: hudobný, tanečný, literárno-dramatický a výtvarný. 
Výtvarný odbor pripravil prierezovú výstavu, ktorá bude verejnosti sprístupnená od 7. októbra do 29. novembra 2019 v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Výstava je koncipovaná v dvoch celkoch - prvá časť priblíži históriu školy a významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o jej súčasnú podobu. V druhej časti - SALÓN 50 - sú vystavené diela výtvarníkov, ktorí patria do histórie výtvarného odboru: pedagógovia - pôsobiaci v odbore, žiaci odboru - v súčasnosti už profesionálni výtvarníci, priatelia - výtvarníci podieľajúci sa svojou odbornosťou na rozvoji odboru.
Výstava sa koná pod záštitou primátorky mesta Zvolen, Ing. Lenky Balkovičovej.