Výstavy

Srdečne Vás pozývame na výstavu 

Ochotnícke divadlo vo Zvolene
K 90. výročiu vzniku Ochotníckeho združenia Detvan

Výstava približujúcu dejiny ochotníckeho divadla vo Zvolene. V Lesníckom a drevárskom múzeu bude výstava sprístupnená od 26. mája 2023 do 11. júna 2023. Tešíme sa na Vašu návštevu. 

Autorka výstavy: Mgr. T. Figurová; tatiana.figurova@lesy.sk; +421918828701

 

≈≈≈≈≈

 

 

PREMENY DREVA - výstava maturitných prác študentov Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene
11. máj 2023 - 18. jún 2023

Návštevníci Lesníckeho a drevárskeho múzea majú jedinečnú príležitosť zoznámiť sa s maturitnými prácami študentov končiacich  štúdium v študijnom odbore Tvorba nábytku a interiéru. V tomto ročníku dostali naši dizajnéri možnosť odprezentovať výsledky maturitných  projektov, v ktorých môžete nájsť odraz jednotlivých osobností ako aj aplikované nadobudnuté poznatky.
Na výstave budete mať možnosť vidieť originálnu tvorbu vo forme  stoličiek, barových sedení, kresiel, konferenčných stolíkov a detskej stoličky.
Študentov odboru Tvorba nábytku a interiéru pri tvorbe viedli pedagógovia Ing. Ivana Chovancová a Mgr. Jiří Dvořáček. Na konštrukčnú stránku  dozrel Ing. Martin Vatala a pri výrobe asistovali majstri odborného výcviku Mgr. Milan Hucovci, Mgr. Štefan Šupauer a Mgr. Jozef Červinský.

 

≈≈≈≈≈

 

Apríl – mesiac lesov patrí v Lesníckom a drevárskom múzeu už tradične aktivitám s tematikou prírody a lesa. Na tento rok sme pripravili už 22. výstavu s názvom Zelený objektív. Výstava prezentuje najlepšie fotografie z rovnomennej súťaže, ktorú v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku organizuje Lesnícke a drevárske múzeum už od roku 2001. Súťaž je určená mladým fotografom – žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a kladie si za cieľ podchytiť talenty a dať im priestor pre verejnú prezentáciu. Témou súťaže je les. 
Vernisáž výstavy Zelený objektív 2022 sa koná 30. marca 2023 o 13:30 hod.
Na vernisáži výstavy budú verejne vyhlásené výsledky súťaže a ceny odovzdané víťazom.
Výstava v LDM potrvá do 11. júna 2023.