Výstavy

Srdečne vás pozývame do výstavných priestorov Lesníckeho a drevárskeho múzea na výstavu

Huby

4. októbra 2023  11.00 – 17.00 h

5. októbra 2023  09.00 – 17.00 h

6. októbra 2023  09.00 – 17.00 h

Tak ako po iné roky aj tentoraz je súčasťou výstavy súťaž pre širokú verejnosť „o najväčší počet prinesených druhov húb“. V prípade záujmu o zapojenie sa do súťaže treba každý druh huby osobitne zabaliť do papierového vrecka alebo novín a priniesť počas výstavy do múzea. K jednotlivým nálezom je potrebné pripojiť údaje o nálezisku (najbližšia obec, pohorie, lúka, les, dreviny v okolí...), a dátum zberu. Tieto podmienky nie sú samoúčelné, niektoré huby budú uložené v herbári Lesníckeho a drevárskeho múzea a údaje o náleziskách pomôžu pri mapovaní rozšírenia húb na Slovensku. Súťažiť sa bude o knižnú odmenu. 
Ďalším sprievodným podujatím bude žiadaná mykologická poradňa. Každý výstavný deň od 16.00 do 17.00 h budú mykológovia Ing. Stanislav Glejdura, PhD. a prof. Ing. Vladimír Kunca, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene radiť hubárom.
Na podujatie všetkých srdečne pozývame!

≈≈≈≈≈

 

Josef Opletal a československé lesnictví v období 1. republiky
22. jún 2023 - 
30. september 2023

Tento rok si pripomíname až tri významné výročia, ktoré pripomínajú slovenskej i českej verejnosti Josefa Opletala (1863–1953) – kľúčovú osobnosť lesníctva po vzniku Československej republiky. Narodil sa pred 160 rokmi a zomrel pred 70 rokmi. Sto rokov uplynulo od jeho menovania za generálneho riaditeľa štátnych lesov a majetkov v Československu. Jeho práca sa stala trvalou inšpiráciou pre všetky generácie lesníkov. 
Výstava z dielne Národního zemědělského muzea v Prahe predstavuje všestrannú osobnosť J. Opletala v dobových súvislostiach.

 

≈≈≈≈≈

 

ETUDY Z DREVA XXIII. bytový doplnok
13. september 2023 - 21. október 2023

Lesnícke a drevárske múzeum poskytuje v rámci svojej dlhoročnej súťaže Etudy z dreva priestor všetkým záujemcom, ktorým drevo prirástlo k srdcu. Môžu preukázať svoju tvorivosť, nápaditosť či svoje remeselné majstrovstvo. V súťaži sa každý rok striedajú témy dreveného šperku, drevenej hračky a dreveného bytového doplnku. Minulý rok sme vyhlásili už XXIII. ročník súťaže a tí najlepší účastníci v ňom mohli získať pre svoj súťažný predmet titul „najlepší drevený bytový doplnok“. Na výstave môžete vidieť bytové doplnky, ktoré spĺňajú estetické i praktické kritériá tak, ako to vyžadujú pravidlá súťaže. Všetci návštevníci sú v múzeu srdečne vítaní.