Výstavy

Na tento rok sme pripravili už 21. výstavu s názvom Zelený objektív. Výstava prezentuje najlepšie fotografie z rovnomennej súťaže, ktorú v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku organizuje Lesnícke a drevárske múzeum už od roku 2001. Súťaž je určená mladým fotografom - žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a jej témou je les.
Hodnotiaca komisia pracovala v zložení prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc., Mgr. Peter Gogola a Ing. Mgr. Soňa Fašiang Borowiecka. Po posúdení všetkých zaslaných fotografií sa rozhodla oceniť sedem súťažiacich - okrem šiestich štandardných cien bola opäť udelená aj Cena Združenia zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

Súťažný ročník 2021 je však spätý aj so smutnou udalosťou. Nečakane nás 27. októbra 2021 navždy opustil priateľ, spolupracovník a dlhoročný člen hodnotiacej komisie Ing. Jozef Fašanga. Stál pri našej súťaži od jej zrodu, nie len ako porotca, ale aj ako lektor, konzultant a podporovateľ. Radi by sme mu aj na tomto mieste vyjadrili vďaku za dlhoročnú spoluprácu. Česť jeho pamiatke!

Výstava Zelený objektív 2021 je sprístupnená od 7. apríla 2022 do 22. mája 2022.

 

 

 

 

Srdečne pozývame na výstavu PREMENY DREVA 
Návštevníci Lesníckeho a drevárskeho múzea sa v najbližších dňoch môžu zoznámiť s maturitnými prácami študentov Strednej odbornej školy drevárskej, končiacich štúdium v študijnom odbore Tvorba nábytku a interiéru.
V tomto ročníku dostali možnosť prezentovať výsledky vlastných projektov maturanti, dizajnéri.
V rámci svojej maturitnej práce vytvorili a na výstave prezentujú svoje dizajnérske riešenia v modeloch v mierke 1 : 3, funkčných prototypoch a posteroch.

Výstava PREMENY DREVA je sprístupnená od 10.05.2022 do 05.06.2022.