Výstavy

 

LESY Slovenskej republiky, š. p. Lesnícke a drevárske múzeum predstavuje pravidelne širokej verejnosti jedného z významných zástupcov fauny našich lesov. V niekoľkoročnej sérii výstav, s témami ako Medveď hnedý, Vlk dravý neskôr Diviak či Srnec lesný, prišiel na rad kráľ našich lesov - JELEŇ.
Jeleň je téma častých diskusií, ale čo je dôležité nielen u lesníkov, či poľovníkov ale aj u širokej verejnosti ktorá navštevuje naše múzeum. Návštevník sa podrobne zoznámi so spôsobom života tohto druhu, jeho potravinovými nárokmi, s jeho správaním a hlavne s jeho prirodzeným biotopom. Popri textovej a fotografickej časti výstavy návštevníka upútajú dermoplastické preparáty jelenej zveri. Bezprostredný pohľad na dospelého jeleňa dá každému návštevníkovi odpoveď na otázku, prečo práve jeleň má prívlastok „Kráľ našich lesov“.
Výstava je orientovaná pre všetkých návštevníkov, pre tých najmenších sú pripravené tvorivé dielne a interaktívna časť expozície.
Kurátor výstavy: Ing. I. Mesároš; +421918828710, ivan.mesaros@lesy.sk

- - - - - - - - - - 

 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME
na výstavu

V LESE
gusto hegedüš fotografie
ondrej nagaj básne
12.12.2019 - 31.01.2020

Vernisáž výstavy: 11.12.2019 o 17:00 h.

Gusto Hegedüš je autor fotografickej výstavy a projektu pod názvom „V LESE“. Vo svojej tvorbe pracuje cieľavedome s témami, ktoré vychádzajú z jeho trvalého vzťahu k životnému prostrediu. 
Básnik Ondrej Nagaj patrí k najvýznamnejším predstaviteľom živej slovenskej tvorby mimo hlavného mesta. 
Umelecké obrazy Gusta Hegedüša spolu s poéziou Ondreja Nagaja sa prihovárajú návštevníkom s vnímavým videním príbehu lesa v detailoch aj celku. Fotograf aj básnik v nich pretavujú inšpiráciu z lásky a úcty k lesu, ktorú dostali do vienka od svojich predkov.