Výročné správy od 2008

Od 01.januára 2008 je Lesnícke a drevárske múzeum súčasťou štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, Banská Bystrica. Správa o činnosti múzea je súčasťou výročnej správy štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. Výročné správy štátneho podniku LESY Slovenskej republiky nájdete www.lesy.sk

Výročné správy Lesníckeho a drevárskeho múzea nájdete http://www.snm.sk/?vyrocne-spravy-muzei-sr