ZELENÝ OBJEKTÍV

Zelený objektív je súťaž mladých fotografov na tému les. Organizátori sú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik – Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku. Súťaž sa sústreďuje na mladých fotografov, milovníkov a ochrancov prírody, turistov a vôbec každého mladého človeka, ktorý rád chodí do lesa s fotoaparátom. Každému z nich chce dať možnosť vyjadriť svoj postoj k lesu: čo v ňom vidí, čo preňho znamená, aké má miesto v jeho živote.

Súťaž vznikla v roku 2001 a do dnešných dní vytrvalo rastie. Rok čo rok sa objavujú noví záujemcovia, pre ktorých je Zelený objektív podnetom k návšteve lesa. Každý mladý človek, ktorého naša súťaž povzbudí do lesa vkročiť a poobzerať sa tu, je pre nás vzácny.

Súťaže Zelený objektív sa môžu zúčastniť jednotlivci v dvoch kategóriách: 1. „žiaci základných škôl“ a 2. „študenti stredných škôl“, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky. Všetky bližšie informácie sa nachádzajú v propozíciách súťaže.

Na súťaž každoročne nadväzuje rovnomenná výstava Zelený objektív, ktorá v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea predstavuje najlepšie práce z ostatného ročníka. Vernisáž výstavy je súťažiacimi mimoriadne očakávanou udalosťou, pretože jej zlatým klincom je vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien.

 

VYHLÁSENIE NOVÉHO ROČNÍKA SÚŤAŽE

Po roku opäť prichádzame s ponukou zúčastniť sa súťaže mladých fotografov na tému les, ktorá nesie názov Zelený objektív. V súťaži, ktorú organizujeme už od roku 2000, aktuálne otvárame 23. ročník. Prostredníctvom tejto výzvy Vás chceme pozvať k účasti v súťaži, pokiaľ máte chuť zapojiť sa, prihlášku a propozície nájdete pod týmto textom.

Uzávierka súťaže je stanovená na 31. január 2024, a do tohto termínu je potrebné fotografie s vyplnenou prihláškou odoslať poštou alebo osobne doručiť do Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene (Námestie SNP 23/35, 960 01 Zvolen). Následne prebehne vyhodnotenie súťaže a výstava výberu súťažných fotografií, plánovaná na jarný termín. Počítame aj s vernisážou, ktorej súčasťou bude prvé verejné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien.

Z pohľadu priebehu samotnej súťaže tradične chceme upozorniť na fakt, že do súťaže je možné poslať iba hotové fotografie. Najvhodnejšie sú väčšie formáty (min. A4), keďže výber fotografií bude po vyhodnotení súťaže vystavený. Ideálne je nechať fotografie zhotoviť profesionálne na fotografický papier – zo skúseností vieme, že nekvalitne vytlačené fotografie majú v súťaži menšie šance a tiež ich výsledný efekt na výstave je často „rozpačitý“. Je lepšie poslať jednu kvalitne zhotovenú fotografiu ako tri zle vytlačené obrázky.

Tešíme sa na Vašu prípadnú účasť v súťaži.

 

Súbory na stiahnutie:

 

Galéria starších ročníkov súťaže: