ZELENÝ OBJEKTÍV

Zelený objektív je súťaž mladých fotografov na tému les. Organizátori sú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik – Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku. Súťaž sa sústreďuje na mladých fotografov, milovníkov a ochrancov prírody, turistov a vôbec každého mladého človeka, ktorý rád chodí do lesa s fotoaparátom. Každému z nich chce dať možnosť vyjadriť svoj postoj k lesu: čo v ňom vidí, čo preňho znamená, aké má miesto v jeho živote.

Súťaž vznikla v roku 2001 a do dnešných dní vytrvalo rastie. Rok čo rok sa objavujú noví záujemcovia, pre ktorých je Zelený objektív podnetom k návšteve lesa. Každý mladý človek, ktorého naša súťaž primeje do lesa vkročiť a poobzerať sa tu, je pre nás vzácny.

Súťaže Zelený objektív sa môžu zúčastniť jednotlivci v dvoch kategóriách: 1. „žiaci základných škôl“ a 2. „študenti stredných škôl“, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky. Všetky bližšie informácie sa nachádzajú v propozíciách súťaže.

Na súťaž každoročne nadväzuje rovnomenná výstava Zelený objektív, ktorá v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea predstavuje najlepšie práce z ostatného ročníka. Vernisáž výstavy je súťažiacimi mimoriadne očakávanou udalosťou, pretože jej zlatým klincom je vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien.

 

-------------------------------------------------------

D ô l e ž i t ý   o z n a m

Milí priatelia fotografie

S ohľadom na blížiaci sa posledný termín na odoslanie fotografií do súťaže Zelený objektív si dovoľujeme si Vás informovať o predĺžení uzávierky súťaže.

Tak ako po minulé roky aj v roku 2021 pripravujeme súťaž pre mladých fotografov Zelený objektív. Radi by sme Vás prostredníctvom tohto oznamu pozvali k účasti v našej súťaži. Pokiaľ máte chuť zapojiť sa, prihlášku a propozície súťaže si môžete stiahnuť z tejto stránky. Súťaž je korešpondenčná.

Aktuálny ročník s poradovým číslom 21 plánujeme viesť pod heslom „návrat do normálu“. Najvýznamnejšou zmenou oproti dvom ostatným rokom je mierny posun termínov. Uzávierka je posunutá na koniec roku, t.j. na 31. decembra 2021. Ostatné termíny by sa už veľmi meniť nemali – vyhodnotenie súťaže prebehne začiatkom roka 2022 a následná výstava v tradičnom jarnom termíne (apríl/máj). Veríme, že tentokrát už s vernisážou s verejným vyhlásením výsledkov a odovzdaním cien.

Z pohľadu technických parametrov upozorňujeme na fakt, že potrebné poslať hotové fotografie väčších formátov (min. A4), keďže výber fotografií bude po vyhodnotení súťaže vystavený. Ideálne je nechať fotografie zhotoviť profesionálne na fotografický papier, keďže zo skúseností vieme, že nekvalitne vytlačené fotografie majú v súťaži menšie šance, ich výsledný efekt je často kontraproduktívny a hodnotiacou komisiou môžu byť v konečnom dôsledku zo súťaže vylúčené – je lepšie poslať jednu kvalitne zhotovenú fotografiu ako tri zle vytlačené obrázky.

Ešte raz pripomíname, že uzávierka súťaže je 31. decembra 2021 a do tohto termínu je potrebné fotografie osobne doručiť alebo odoslať poštou na adresu: Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 23/35, 960 01 Zvolen.

Tešíme sa na Vašu prípadnú účasť v súťaži a ostávame s pozdravom Lesu zdar!

 

Súbory na stiahnutie: