ZELENÝ OBJEKTÍV

Zelený objektív je súťaž mladých fotografov na tému les. Organizátori sú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik – Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku. Súťaž sa sústreďuje na mladých fotografov, milovníkov a ochrancov prírody, turistov a vôbec každého mladého človeka, ktorý rád chodí do lesa s fotoaparátom. Každému z nich chce dať možnosť vyjadriť svoj postoj k lesu: čo v ňom vidí, čo preňho znamená, aké má miesto v jeho živote.

Súťaž vznikla v roku 2001 a do dnešných dní vytrvalo rastie. Rok čo rok sa objavujú noví záujemcovia, pre ktorých je Zelený objektív podnetom k návšteve lesa. Každý mladý človek, ktorého naša súťaž povzbudí do lesa vkročiť a poobzerať sa tu, je pre nás vzácny.

Súťaže Zelený objektív sa môžu zúčastniť jednotlivci v dvoch kategóriách: 1. „žiaci základných škôl“ a 2. „študenti stredných škôl“, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky. Všetky bližšie informácie sa nachádzajú v propozíciách súťaže.

Na súťaž každoročne nadväzuje rovnomenná výstava Zelený objektív, ktorá v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea predstavuje najlepšie práce z ostatného ročníka. Vernisáž výstavy je súťažiacimi mimoriadne očakávanou udalosťou, pretože jej zlatým klincom je vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien.

 

Výsledky 22. ročníka súťaže Zelený objektív

Dňa 30. marca 2023 sme slávnostne otvorili výstavu Zelený objektív 2022. Súčasťou vernisáže výstavy bolo aj verejné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien. Súťaže sa v roku 2022 zúčastnilo 90 súťažiacich s 221 fotografiami – 34 žiakov základných škôl prihlásilo 91 fotografií a 56 študentov stredných škôl 130 fotografií. Spomedzi všetkých účastníkov sa hodnotiaca komisia rozhodla oceniť osem súťažiacich, keď okrem šiestich štandardných cien a jedného uznania bola opäť udelená aj Cena Združenia zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

 

Kategória "žiaci základných škôl"

I. cenaViliam Majdlen za fotografiu Srdce lesa.

II. cenaAlexander Kopásek za fotografiu Bobria zátoka 2.

III. cenaBoris Červenakov za fotografiu Tajomstvá Kolibského lesa 2.

 

Kategória "študenti stredných škôl"

I. cenaOliver Groh za fotografiu Intimita.

II. cenaLenka Koleková za fotografiu Samotár.

III. cenaDaniel Kliment za fotografiu Koral.

Uznanie Michal Macháček za fotografie Večerná žiaraSamotári.

 

Ocenenie mimo súťažných kategórií

Cena Združenia zamestnávateľov lesného hospodárstva na SlovenskuEthan Best za fotografiu Stratený.

 

Súbory na stiahnutie:

 

Galéria starších ročníkov súťaže: