ZELENÝ OBJEKTÍV

Zelený objektív je súťaž mladých fotografov na tému les. Organizátori sú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik – Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku. Súťaž sa sústreďuje na mladých fotografov, milovníkov a ochrancov prírody, turistov a vôbec každého mladého človeka, ktorý rád chodí do lesa s fotoaparátom. Každému z nich chce dať možnosť vyjadriť svoj postoj k lesu: čo v ňom vidí, čo preňho znamená, aké má miesto v jeho živote.

Súťaž vznikla v roku 2001 a do dnešných dní vytrvalo rastie. Rok čo rok sa objavujú noví záujemcovia, pre ktorých je Zelený objektív podnetom k návšteve lesa. Každý mladý človek, ktorého naša súťaž primeje do lesa vkročiť a poobzerať sa tu, je pre nás vzácny.

Súťaže Zelený objektív sa môžu zúčastniť jednotlivci v dvoch kategóriách: 1. „žiaci základných škôl“ a 2. „študenti stredných škôl“, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky. Všetky bližšie informácie sa nachádzajú v propozíciách súťaže.

Na súťaž každoročne nadväzuje rovnomenná výstava Zelený objektív, ktorá v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea predstavuje najlepšie práce z ostatného ročníka. Vernisáž výstavy je súťažiacimi mimoriadne očakávanou udalosťou, pretože jej zlatým klincom je vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien.

 

pozvánka na výstavu

 

Milí priatelia fotografie
Dňa 13. mája sme sprístupnili jubilejnú 20. výstavu fotografií zo súťaže Zelený objektív. Bohužiaľ už druhý rok zahajujeme výstavu bez vernisáže, keďže nám protipandemické opatrenia neumožňujú zorganizovať takýto typ spoločenského podujatia v našich neveľkých výstavných priestoroch. Preto aj tento rok, veríme že už naposledy, sme nútení zverejniť výsledky súťaže korešpondenčne a prostredníctvom médií a sociálnych sietí.
Súťaže sa v roku 2020 zúčastnilo 127 súťažiacich s 299 fotografiami – 62 žiakov základných škôl prihlásilo 151 fotografií a 65 študentov stredných škôl 148 fotografií. Hodnotiaca komisia v zložení Ing. Jozef Fašanga, prof. Ing. Vladimír Čaboun, CSc. a Mgr. Peter Gogola sa zišla 26. apríla 2021 a po posúdení všetkých zaslaných fotografií sa rozhodla oceniť nasledujúcich deväť súťažiacich. 


Kategória „žiaci základných škôl“
I. cenaBoris Červenakov za fotografie V korunách stromovOko stromu.
II. cenaJonáš Frolo za fotografiu Prales.
III. cenaDavid Ščípa za fotografiu Sila vody.
UznanieEszter Erdélyi za fotografiu Vzdialenosť.

Kategória „študenti stredných škôl“
I. cenaBibi Varholíková za fotografie Poď za mnou!, Kroky a Nekonečno.
II. cenaAgnesa Baroková za fotografiu Zlomené srdce Tatier.
III. cenaVeronika Hurbaničová za fotografie Lesná čipkárka, Oko lesaPrebudenie.
UznanieDavid Kiss za fotografie Lesná cestaZasnežený les.

Ocenenie mimo súťažných kategórií
Cena Združenia zamestnávateľov lesného hospodárstva na SlovenskuOliver Skukálek za fotografiu Zimná krajina.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť v súťaži a oceneným blahoželáme. Zároveň Vás všetkých pozývame v nasledujúcom mesiaci na individuálnu návštevu výstavy. Katalógy zo súťaže sú pripravené, v prípade Vašej návštevy v Lesníckom a drevárskom múzeu si ich treba vyžiadať, v opačnom prípade budú po skončení výstavy rozposielané poštou.


Výstava Zelený objektív 2020 potrvá do 13. júna 2021
 

Súbory na stiahnutie: