Knihy

 

História ROVNOŠATY ŠTÁTNYCH LESOV na území Slovenska


Cena: 39,90 €
Publikácia je výnimočná svojim rozsahom a zameraním, prináša čitateľovi  chronologicky a do detailov zdokumentované v časových a spoločenských súvislostiach zmeny v štátnej lesníckej rovnošate od jeho prvotného zavedenia do praxe až po súčasnosť. Je štrukturálne rozdelená podľa štátno-právnych období, pretože každá republika mala zakomponované v rovnošate svoje štátne symboly. Pridanou hodnotou nákresy a fotografie historických lesníckych uniforiem, ale aj fotodokumentácia lesníkov, lesníckeho prostredia i lesníckeho života.

Z minulosti štátneho lesného hospodárstva v okolí
Banskej Bystrice a Starých Hôr


Cena: 17,90 €
Reedícia lesníckej publikácie z roku 1929 od Júliusa Bartáka

Chrám v chráme
Príbeh lesníckeho skanzenu


Cena: 12,50 €
Publikácia vydaná pri príležitosti dvadsiateho výročia Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline

Dejiny lesníctva na Slovensku


Cena: 35,00 €
Prehľad historických udalostí v oblasti lesníctva, vývoja štátnej správy lesného hospodárstva a pôsobenia štátnych organizácií lesného hospodárstva na území Slovenska.

Lesnícke a drevárske múzeum od A po Z


Cena: 8,00 €

Kniha predstavuje verejnosti základné oblasti činnosti múzea a najvýznamnejšie udalosti a úspechy, ktorými sa môže naše pracovisko pochváliť. Inšpiráciou na vydanie knihy boli viaceré jubileá múzea v roku 2014.

Lesnícke biografie


Cena: 20,00 €

Kniha ponúka medailóny lesníkov, ktorí pomáhali utvárať stav a kvalitu nášho lesného hospodárstva. Kniha bola vydaná v roku 100. výročia vzniku Československej republiky a zároveň 100. výročia vzniku Československých štátnych lesov.

Lesnícke pečiatky


Cena: 10,00 €

Kniha dokumentuje podľa jednotlivých štátno-právnych formácií tie najzaujímavejšie lesnícke pečiatky, pričom takmer každá je doplnená popisom štatutára a dobou používania.

Slovenské lesy a ich hospodárske využívanie


Cena: 7,50 €

V roku 1932 vyšla vo Francúzsku kniha, ktorej autorom je humánny geograf Pierre Deffontaines. Venuje sa súdobému stavu slovenských lesov a ich hospodárskemu využívaniu. Pre slovenského čitateľa ju preložil PhDr. Martin Brtko a štátny podnik LESY Slovenskej republiky, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene knihu v jeho preklade vydal tento rok. Ide o veľmi pútavé čítanie, ktoré zaujme lesnícku i nelesnícku verejnosť.

Tak sa z hory ozýva


Cena 2,60 €
Desiata kniha Jozefa Bilyho tento raz aforizmy, absolútnosti, žiacke múdrosti, epigramy na lesnú tému.

Významné lesnícka miesta na Slovensku
(I. a II. diel)


Cena: 15,00 €
 


Cena: 10,00 €
Štátny podnik LESY Slovenskej republiky inšpirované fenoménom svetového dedičstva, tak ako ho realizuje UNESCO, v roku 2007 začali vytvárať sieť VÝZNAMNÝCH LESNÍCKYCH MIEST. Jej zmyslom je upozorniť, označiť, spoznať, popularizovať a chrániť. Vytvára sa zoznam miest - kandidátov na prestížny titul. Tieto sa začínajú postupne slávnostne vyhlasovať, označujú sa informačnými tabuľami, vydávajú sa k nim brožúrky, usporadúvajú semináre, do obnovy viacerých sa vkladá aj nemálo prostriedkov.

Život zasvätený lesu


Cena: 8,50 €

Jozef Dekret Matejovie (1774 - 1841) v historickom a súčasnom povedomí, kniha vydaná pri príležitosti 245. výročia narodenia J. D. Matejovie.

Považská lesná železnica

Obrázok Kniha Považská lesná železnica
Cena: 6,00 €