Knižnica

Knižnica Lesníckeho a drevárskeho múzea je výberová špecializovaná knižnica. Sústreďuje vyše 16 tisíc titulov odbornej literatúry. Dominantné postavenie v knižničnom fonde má všeobecná historická a spoločenskovedná literatúra, odborná literatúra lesníckeho a drevárskeho zamerania a literatúra zameraná na históriu regiónu. Regionalistická sekcia obsahuje najucelenejší dostupný súbor literatúry o zvolenskom regióne za obdobie od začiatku 20. storočia do súčasnosti. V lesníckej a drevárskej sekcii je unikátna najmä dobová odborná literatúra z prelomu 19. a 20. storočia. 
Knižnica Lesníckeho a drevárskeho múzea poskytuje pre verejnosť možnosť prezenčného štúdia literatúry a vyhotovenie kópií textov.

V prípade záujmu o štúdium v knižnici nás kontaktujte:

marieta.kollarikova@lesy.sk

t. č.:  +421 918 828 706

dohodnite si termín a čas štúdia.

Ďakujeme.

Cenník služieb LDM