Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Lesnícky deň na OZ Revúca 2019Dňa 29. mája 2019 sa na OZ Revúca, LS Sirk a Jelšava, uskutočnil Lesnícky deň organizovaný pri príležitosti 30. výročia založenia združenia Pro Silva v Európe a na Slovensku, zameraný na terénne ukážky prírode blízkeho hospodárenia a výsledky jeho praktickej realizácie v porastoch  s dubom. Sprievodcom akcie bola pestovateľka OZ Ing. Ďurkovičová, ktorá pripravila aj exkurzného sprievodcu. Na LS Jelšava ju dopĺňal vedúci LS Ing. Viszlai, ukážky boli zamerané na prírode blízke hospodárenie v hrabovo-dubových porastoch, obnovu materských porastov jednotlivým výberom, starostlivosť o prirodzené zmladenie duba v konkurencii hraba, na LS Sirk sa o svoje skúsenosti podelil vedúci LS Ing. Boroš, ukážky boli  pripravené v bukovo-dubových porastoch, zamerané na porovnanie stavu lesa pri realizácii pásových MCR a jemnejších foriem hospodárenia výberným spôsobom ťažby.
Na akcii sa zúčastnilo 65 zamestnancov LESOV SR, š.p. zo 6 OZ ako aj niekoľko zástupcov okolitých neštátnych lesov.

Exkurzného sprievodcu lesníckym dňom otvoríte kliknitím, prílohy tu.