Adresa Lesy

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Lesnícky deň na ŠLP Zvolen v r.2001 

Celoslovenský lesnícky deň sa 21. júna r. 2001 konal v objektoch Školského lesného podniku Technickej univerzity Zvolen. Zúčastnilo sa ho vyše 100 účastníkov z celého Slovenska, prevažne zo štátnych lesov. Konal sa spojením ukážok prírode blízkeho obhospodarovania lesa v prevažne bukových porastoch polesia Budča s ukážkami použitia ťažbovo-výrobných technológií do náročných horských terénov. Gestormi podujatia boli prof. Saniga a prof. Lukáč z Lesníckej fakulty TU Zvolen.

Exkurzný sprievodca Lesníckym dňom